01 22 RdP UBICAT webAhir, en roda de premsa, es va presentar el programa UBICAT, destinat a persones de col·lectius amb dificultats d’inserció laboral i a aturats de llarga durada.

 

Del col·lectiu de persones aturades al Vendrell, el 42% acumulen més de 12 mesos cercant feina. És significatiu que el 28% de les persones aturades portin més de 24 mesos seguits a l’atur. Desglossat per sexe, el 46% de les dones passen més de 12 mesos aturades mentre que els homes representen el 36%.

 

El regidor d’Ocupació, Kenneth Martínez, va explicar que “UBICAT es tracta d’un programa d’acompanyament a la inserció i de suport ocupacional per a la inclusió social”.

Aquest programa, que va començar el 14 de desembre de 2018 i que acabarà el 31 de desembre de 2019, atendrà un total de 78 usuaris. El conjunt d’aquest col·lectiu són persones derivades de l’Oficina de Treball de la Generalitat o procedents de la pròpia borsa de L’EINA o d’entitats col·laboradores.

Mitjançant actuacions d’orientació sociolaboral i actuacions de coneixement de l’entorn productiu i d’apropament a les empreses, els usuaris treballen les competències personals i professionals i es beneficien de pràctiques no laborals i d’acompanyament a la inserció laboral.

Aquest projecte està subvencionat pel SOC i pel Servicio Público de Empleo Estatal-Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, d’acord amb el Programa UBICAT, regulat per l’Ordre TSF/143/2018, de 3 d'agost.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell