12 19 PlewEl ple ordinari d’aquest mes de desembre va aprovar la proposta per inadmetre la sol·licitud de revisió d’ofici del decret d’alcaldia núm.938 de 18 de juny de 2018, sobre l'obertura d'un expedient sancionador per incompliment d'horari de tancament d'establiments oberts al públic. El punt es va aprovar amb 8 vots a favor del govern i 12 abstencions de l’oposició.

El ple va aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit 2018/3 per a l'abonament de factures del 2017 pendents de pagament per un import total de 13.981,71 €. El punt va quedar aprovat amb 10 vots a favor (govern +PP) i 10 abstencions (PxC+Cs+SSP+SP+ERC).

En l’apartat de mocions, el Ple d’aquest dimarts va aprovar la moció presentada pel grup municipal de Som Poble per declarar el Vendrell municipi contra el feixisme i el racisme en favor de la convivència en la diversitat. El punt es va aprovar amb 17 vots a favor (Govern+Cs+SSP+SP+PP+ERC) i 3 en contra (PxC). L’acord aprovat estableix que l'Ajuntament del Vendrell no permeti la celebració de cap acte on es faci apologia del feixisme, racisme, xenofòbia, qualsevol tipus de discriminació i/o genocidi i que l'Ajuntament del Vendrell condemni formalment totes les manifestacions i declaracions públiques que en facin apologia. Així mateix, fixa que l'Ajuntament realitzi una campanya permanent de neteja i control de propaganda d'activitats que incitin a la discriminació racial, ètnica, cultural, de gènere o orientació sexual, evitant així que als carrers i barris de la ciutat s'hi trobin pintades, cartells, adhesius o fulletons discriminatoris. El punt també acorda que l'Ajuntament, davant qualsevol agressió feixista, racista masclista o LGBTI fòbica al municipi, faci una denúncia pública i personal de suport a les persones agredides i faciliti els mitjans a l'abast pel suport i reparació dels danys físics i morals causats a la persona agredida, valorant la possibilitat de personar-se com a acusació popular en aquest tipus de casos.

D’altra banda, el ple també va aprovar, en aquest cas per unanimitat, la proposta presentada pel grup municipal de Si Se Puede, per a elaborar un protocol d’actuació contra el maltractament de la gent gran, atenent criteris de prevenció, informació, detecció i assistència a les víctimes. L’acord també fixa demanar formalment a l'Oficina de la Gent Gran Activa de la Direcció General de Famílies de la Generalitat de Catalunya que ha desenvolupat el primer pla d’acompanyament i protecció a les persones grans, el suport en l’elaboració i execució del protocol municipal. A més, s’informarà el Consell Municipal de la Gent Gran i es posarà en valor la seva intervenció en l’execució del protocol de les entitats i persones que en formen part.

La moció presentada pel grup municipal del Partit Popular de rebuig a les manifestacions fetes pel President de la Generalitat, Quim Torra, invocant la via eslovena per aconseguir la independència de Catalunya va quedar rebutjada per 11 vots en contra (Govern+SSP+SP+ERC), 2 abstencions (Martí Carnicer i Kenneth Martínez, del PSC) i 7 vots a favor (PxC+Cs+PP).

El ple ordinari va tenir l’absència del regidor Víctor Pérez (Cs).©2019 Ajuntament del Vendrell