11 27 Ple webEl ple ordinari d’aquest mes de novembre va aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 03P/2018 per un import total de 389.579,62 euros amb 14 vots a favor (Govern+PxC+PP+ERC) i 6 abstencions ( Cs, SP i 1 regidor de SSP). Amb aquesta modificació de crèdits es fa un traspàs de 140.925 euros a les partides corresponents per poder fer front a l’arranjament de desperfectes que s’han produït en els darrers aiguats. D’altra banda, hi ha un traspàs de 248.654,52 euros per increments del Capítol 1.

 

Amb 10 vots a favor (Govern i PP) i 10 abstencions (PxC, Cs, 1 regidor de SSP, SP i ERC) es van aprovar quatre propostes de revocació d’acords de la Junta de Govern Local del 9 d’octubre de 2017 en virtut dels quals no s’admetien els recursos de reposició a liquidacions de plusvàlues per haver-se presentat fora de termini, d’acord a les sol·licituds de les parts interessades en els contenciosos administratius presentats el 15 de desembre de 2017, la vista dels quals tindran lloc el 5 de desembre de 2018. D’altra banda, en aquest mateix punt també es va aprovar la no admissió de la sol·licitud presentada el 13 de juny de 2017 de devolució d’ingressos indeguts per no concorre a cap dels supòsits de la legislació vigent.

 

Amb 13 vots a favor (7 del Govern, Cs, PP i ERC) i 6 abstencions (PxC, SP i 1 regidor de SSP) es van aprovar 22 propostes de bonificació de l’impost de construccions, instal·lacions i obres per a la rehabilitació de façanes.

Per unanimitat, es va aprovar la moció presentada pel grup municipal de Ciutadans sobre la prevenció a l’addicció de menors a les apostes. Als acords es va incloure una esmena de Som Poble de prohibir la publicitat en espais i mitjans de comunicació de titularitat municipal.

I, per unanimitat, es va aprovar la moció presentada per Som Poble CUP-PA per instar el Departament d'Ensenyament a aturar els treballs d'elaboració i aprovació del Decret de menjadors, en els termes que recull l'actual esborrany, per obrir un nou cicle de debat sincer amb la comunitat educativa, amb l'objectiu de crear amb consens un nou marc regulatiu integral de l'espai del migdia. Al text inicial de la moció, el mateix grup de Som Poble va afegir-hi unes modificacions després d’haver parlat amb La Ballaruga i les AMPA dels centres educatius del municipi.

Al ple, també, es va donar compte de l’informe de morositat i període mitjà de pagament del 3r trimestre de 2018, que és de 21,12 dies.

El ple ordinari va tenir l’absència de la regidora Verònica Moreno (SSP). Del punt 9 al 30 hi va haver l’absència de la regidora Camil·la Barnadas (PSC).

 ©2019 Ajuntament del Vendrell