Avís - S'amplia el termini de pagament en període voluntari de la taxa de manteniment del cementiri

 

S'ha aprovat l’ampliació del termini de pagament en període voluntari del padró de la taxa de manteniment del cementiri municipal de l’exercici 2018, fins al dia 5 de desembre de 2018.

Aquesta ampliació es produeix pel fet que, per motius organitzatius, molts contribuents no s'hagin assabentat correctament del termini establert.

 

 ©2019 Ajuntament del Vendrell