S'ha aprovat l’ampliació del termini de pagament en període voluntari del padró de la taxa de manteniment del cementiri municipal de l’exercici 2018, fins al dia 5 de desembre de 2018.

Aquesta ampliació es produeix pel fet que, per motius organitzatius, molts contribuents no s'hagin assabentat correctament del termini establert.

 

 ©2019 Ajuntament del Vendrell