09 18 Ple ordinari webEl ple ordinari d’aquest mes de setembre celebrat ahir al vespre a l’Ajuntament del Vendrell va aprovar de forma inicial, i per unanimitat de tots els grups polítics, una ordenança que pretén concretar el deure dels propietaris de conservar, tancar i mantenir nets els terrenys i solars, així com pavimentar les voreres a què donen façana. També en forma part el rebaix de les voreres per accedir a un pàrquing, per tal de garantir seguretat en les accessos i la circulació dels vianants.

Fonamentalment, l’ordenança vol fer front a la problemàtica que presenten molts solars del municipi en relació a la salubritat, seguretat i risc d’incendi pel fet que no compten amb un manteniment adequat. Una situació que, a més, genera moltes queixes dels veïns d’aquests solars en mal estat i dels ciutadans en general.

Segons dades de la regidoria d'Urbanisme, actualment al Vendrell hi ha prop de 1.500 solars. La nova ordenança permetrà agilitzar els tràmits per requerir i, si cal, sancionar als propietaris que no mantinguin correctament els seus solars. Amb la nova normativa, l'Ajuntament realitzarà la inspecció dels solars i terrenys, obres i instal·lacions del terme municipal, per comprovar el compliment de les condicions exigibles a l’ordenança. L'alcalde podrà ordenar, d'ofici o a instància de qualsevol persona interessada, l’execució de les obres necessàries. Es requerirà al propietari per tal que procedeixi a l’execució de l'ordre efectuada, que, si no es compleix, es portarà a terme per l'Ajuntament, al seu càrrec, a través del procediment d’execució subsidiària. També es poden imposar multes coercitives per l'incompliment dels terminis establerts, per una quantia de 300 € a 3.000 €.

-D’altra banda, el Ple d’aquest dimarts també va donar compte de l’informe de morositat i del període mitjà de pagament del 2n trimestre del 2018, que és de 17 dies.

-Un altre dels punts de la sessió va ser la proposta d’aprovació inicial de les bases i la convocatòria per a seleccionar el logotip d’”El Vendrell, Capital de la Cultura Catalana 2020”. El punt es va aprovar per 19 vots a favor (Govern+PxC+Cs+SSP+PP+ERC) i 2 abstencions (SP). L’objectiu d’aquestes bases és seleccionar una marca gràfica destinada a identificar la imatge que serà utilitzada en totes aquelles activitats, campanyes, serveis, programes, publicacions, etc... que es realitzin en el marc de la capitalitat del Vendrell 2020 o que puguin servir per promocionar-la.

-El ple va aprovar les dues festes locals per a l’any 2019, que s’han fixat per als dies 26 i 27 de juliol, mantenint la fórmula que s’ha escollit en els últims anys, que concentra els dos dies de festa major en lloc de repartir-ne un per festa major i un per la Fira, com es feia abans. El canvi és degut a la voluntat d’augmentar la projecció turística del Vendrell i, alhora, de fomentar la vessant comercial de la Fira. En aquest sentit, el regidor de Comerç, Kenneth Martínez, va explicar al Ple que recentment, des de l’Àrea de Promoció Econòmica, s’ha fet una enquesta al comerç vendrellenc i una de les preguntes feia referència a la idoneïtat o no de concentrar les festes locals per Festa Major. Segons va explicar, un 53% dels comerciants s'han mostrat a favor de concentrar els dies festius per la Festa Major del Vendrell, mentre que un 34% prefereix l'altra opció i la resta els és indiferent. Unes dades que s’han tingut en compte per optar, doncs, per aquesta fórmula, que segons Martínez, també compta amb el suport majoritari del CIT i de la Junta del Mercat Municipal. El punt es va aprovar amb 13 vots a favor (Govern+PxC+PP) i 8 abstencions (Cs+SSP+SP+ERC).

-El ple va aprovar la revocació d’un acord de la Junta de Govern de 10 d’abril de 2017 sobre l’anul•lació d’unes liquidacions de l’impost de valor dels terrenys de naturalesa urbana per 19 vots a favor (Govern+PxC+Cs+SSP+PP+ERC) i 2 abstencions (SP).

-La moció presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya de declaració institucional de suport a les forces i cossos de seguretat que pateixen a les nostres fronteres agressions per part dels que volen traspassar-les de manera il·legal va quedar rebutjada. La moció va rebre 8 vots a favor (PxC+Cs+PP), 11 vots en contra (PdCAT, regidor no adscrit, SSP,SP, ERC i els regidors Camil·la Barnadas i Rafel Gosalvez, del PSC) i 2 abstencions (Kenneth Martínez i Martí Carnicer, del PSC).

-La moció de Som Poble per a l’adhesió de l’Ajuntament del Vendrell al “manifest del col·lectiu feminista “La Ruda” de rebuig cap a la prohibició d’entrada de les dones al Ball de Diables de l’Arboç” va quedar aprovada amb alguns canvis. Del text inicial, el grup proposant va retirar les referències que s’hi feien al Ball de diables de Sant Quintí de Mediona, atès que, recentment, aquests van fer públic un manifest en què aclarien el seu posicionament en contra de qualsevol tipus de discriminació i hi reiteraven que mai havien vetat cap dona.
D’altra banda, la moció aprovada al ple es va fer extensiva a qualsevol grup de cultura popular “que discrimini per raó de sexe, gènere, ètnia o condició a l’hora de poder participar en aquests”. Així doncs, segons el text aprovat ahir pel ple, ni el Ball de Diables de l’Arboç ni cap altre grup de cultura popular que discrimini per qualsevol motiu podran ser contractats per part de l’Ajuntament del Vendrell ni seran convidats a cap tipus d’acte al municipi i no se’ls donaran els permisos necessaris en cas que ho faci una altra entitat.
La moció es va aprovar amb els 11 vots favorables de PxC, Cs, SP, SSP i ERC, 8 abstencions del govern i 2 vots en contra del PP. L'equip de govern es va abstenir en considerar que no havien d’intervenir en el que faci una entitat d'un altre municipi i va insistir en el fet que existeix una entitat com la Coordinadora de Balls de Diables Tradicionals de Catalunya que no s’ha posicionat mai sobre aquest assumpte. El PP, en canvi, va argumentar el seu vot apel•lant al respecte a les tradicions.
Tot i que els estatuts del Ball de Diables de l'Arboç no recullen específicament la prohibició d’entrada de dones, els grups que van votar a favor de la moció van coincidir a dir que aquesta és una realitat que és coneguda per molta gent.

-La moció del grup municipal de Som Poble a favor de la laïcitat va quedar aprovada per 15 vots a favor (Govern+Cs+SSP+SP+ERC), 3 abstencions (PxC) i 2 en contra (PP). En aquest punt hi va haver l’absència de la regidora Eva Serramià. La moció manifesta l’acord i l’adhesió de l’Ajuntament del Vendrell als motius i objectius del Conveni signat el dia 15 de desembre de 2004 entre la Generalitat de Catalunya i la Lliga per la Laïcitat. Alhora, amb l’aprovació d’aquest text, l’Ajuntament es compromet a separar les actuacions pròpies de la gestió municipal de qualsevol manifestació de caire religiós.©2019 Ajuntament del Vendrell