D’acord amb el que disposa l’article 13.2 de la Llei Orgànica 5/1995 del Tribunal del Jurat, s’exposen al públic les llistes del Cens Electoral, del 13 al 21 de setembre (ambdós inclosos), a les següents oficines de l’Ajuntament del Vendrell i als efectes de possibles reclamacions:

 

SAC de la Plaça Vella, número 1 (de dilluns a divendres de 8 a 14:45 h; de dilluns i dimecres de 17 a 19 h, i el dissabte de 10 a 13:15 h).

 

SAC de l’av. Generalitat, número 46 (de dilluns a divendres de 8 a 14:45 h).

Oficina d’Empadronament a l’Av. Catalunya, número 1 (de dilluns a divendres de 9 a 14:30 h i els dilluns de 17 a 19 h).

El sorteig dels candidats a Jurat pel bienni 2019-2020 és públic i es realitzarà a l’Audiència Provincial el proper dia 25 de setembre.

Més informació: Oficina d'Empadronament, tel. 977 154 680.

Web de l'Administració de justícia de Catalunya

 

 ©2019 Ajuntament del Vendrell