07 05 Martí CarnicerwL’alcalde del Vendrell, Martí Carnicer, ha explicat aquest matí en roda de premsa que l’Ajuntament del Vendrell, a data 30 de juny de 2018, té un deute financer de 53 milions d’euros, el què representa un 105% dels ingressos corrents. Per tant, l’endeutament es situa ja, tal com s’havia previst, per sota del límit legal del 110%, un fet que donarà, en paraules de l’alcalde, “una bombona d’oxigen” a les finances municipals, obrint la porta a recuperar la capacitat d'inversió i la millora de serveis.

Fent un repàs a la gestió econòmica dels últims anys, Martí Carnicer ha recordat que la situació financera de l’Ajuntament del Vendrell al tancament de l’any 2011 mostrava les dificultats de la corporació amb dues xifres bàsiques: un deute financer de 70 M € i un deute a proveïdors de 32 M €. L’alcalde s’ha referit al fet com el Real Decreto-ley 7/2012 va establir els mecanismes per a diferents qüestions essencials pel desenvolupament dels ajuntaments en general i del Vendrell en particular: en aquest cas, l’establiment d’un mecanisme de finançament extraordinari per fer front als deutes a proveïdors d’una certa antiguitat i l’obligació per aquelles administracions que es volguessin acollir a aquest finançament extraordinari de formular un pla d’ajust. Una normativa a la què es va acollir l’Ajuntament del Vendrell. El resultat va ser la formulació de diferents préstecs que van portar a que el deute financer, al final del 2012, fos de 89 M d’€ (195 % dels ingressos corrents ) i a 13 M d’€ de deute comercial.

Martí Carnicer ha explicat com en menys de sis anys s’ha aconseguit amortitzar 36 M d’€ i s’ha reduït el deute a proveïdors en 6 M d’ €, destacant que la suma de les dues magnituds s’apropa al que és el volum del pressupost anual de l’Ajuntament del Vendrell. Així doncs, a 30 de juny d’aquest 2018, el deute financer és de 53 M d’€ (105 % dels ingressos corrents), mentre que el deute comercial, al tancament del 2017, era de 7 M d’€.

L’alcalde ha destacat el fet que aquesta evolució, a més del que signifiquen les xifres per sí mateixes, marca un canvi que serà molt important per al proper exercici a l’Ajuntament del Vendrell. D’una banda, perquè el deute ja està per sota del 110 %, tot i que la xifra oficial serà la del tancament de l’exercici. Per tant, segons Carnicer, “l’Ajuntament del Vendrell disposarà de molta més capacitat per fer front a la millora dels serveis i a les inversions que El Vendrell necessita i que l'etapa tant dura de crisi que hem viscut ha fet que no poguéssim afrontar”.

D’altra banda, l’índex del termini mitjà de pagament a proveïdors segueix reduint-se i amb la nova formulació efectuada per la normativa, també queda per sota dels 30 dies, que és una de les altres condicions que marca la Llei d’estabilitat financera per a determinades actuacions. Un exemple d’aquestes seria, per exemple, l’aplicació del superàvit per a finançar inversions.

Anunci de Martí Carnicer

Aprofitant aquesta roda de premsa, Martí Carnicer ha fet pública la seva decisió de no tornar-se a presentar com a candidat a les properes eleccions municipals del 2019, assegurant que “s’ha acomplert un cicle i que ara correspon fer-ho” i ha afegit que tancarà així la seva activitat política.©2019 Ajuntament del Vendrell