06 20 EndavantwEl passat divendres 15 de juny els 45 alumnes dels tres instituts públics del Vendrell que formen part del projecte Endavant van exposar els seus treballs del darrer trimestre del curs. Són joves que han compatibilitzat els estudis de l'ESO amb pràctiques a diverses empreses. L'objectiu és que acabin la secundària i trobin motivacions per aprovar i per seguir formant-se.

En concret, el projecte "Endavant" és un programa d'atenció educativa a la diversitat destinat als alumnes de secundària, que té com a objectiu principal donar suport a aquells alumnes que presenten dificultats d'aprenentatge, desmotivació, absentisme i problemes de conducta a partir del tercer curs de l'ESO.

Per tal de facilitar la integració escolar, social i laboral d'aquests alumnes, el projecte "Endavant" preveu adaptacions curriculars, flexibilitat horària i la realització d'estades formatives fora del centre, en empreses, entitats o departaments de l'Ajuntament, amb la finalitat que els alumnes, a través de l'aplicació pràctica dels coneixements i en un entorn adult que fomenti la responsabilitat, trobin la motivació necessària per continuar els seus estudis.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell