09 19 Ple02 webEl Ple d’aquest dimarts 19 de setembre va estar marcat per les diferències de posicionament en relació a la convocatòria del Referèndum d’Autodeterminació de l’1 d’octubre.

 

Al matí, l’alcalde havia notificat als regidors i regidores la retirada del punt 8 de l’ordre del dia “Moció presentada pels grups municipals durant la jornada del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya de l’1 d’octubre”.

 

L’alcalde havia inclòs aquesta moció a l’ordre del dia per poder-la debatre i votar al Ple. En la Comissió Informativa, el PP va demanar un informe a la secretària de l’Ajuntament, petició a la qual s’hi van sumar C’s i PxC. En l’informe emès per la secretària es conclou que, d’acord amb les resolucions del Tribunal Constitucional, és il·legal sotmetre a debat i votació aquesta moció. Vist aquest informe, l’alcalde va prendre la decisió de retirar aquesta moció de l’ordre del dia del Ple.

SP va presentar al·legacions a la retirada d’aquesta moció de l’ordre del dia del Ple, les quals van ser desestimades. Altres grups van demanar poder fer una intervenció d’ordre. Amb tot això, abans de començar el Ple, l’alcalde va obrir una ronda d’explicació perquè cada grup pogués expressar la seva opinió en relació a aquest tema.

En les intervencions, els grups d’ERC, SP, SSP i PDeCAT van anunciar l’abandonament del Ple per no estar d’acord amb la decisió de l’alcalde. Conseqüentment, els punts que presentaven grups que van abandonar el Ple van quedar retirats de l’ordre del dia.

Després d’un recés, es va iniciar el Ple ordinari amb l’assistència dels grups municipals del PSC (el regidor Kenneth Martínez es va incorporar en el punt 10), de PxC (amb l’absència de la regidora Araceli Bundó per motius personals), de C’s i del PP. Els dos regidors independents del grup del PSC, tot i no compartir la decisió de l’alcalde, es van mantenir al Ple. I el regidor no adscrit va decidir no incorporar-s’hi.

Al Ple, a part de donar compte de l’informe de morositat del segon trimestre de 2017, es van prendre els acords següents:

-Amb 8 vots a favor (PSC, C’s i PP) i 2 en contra (PxC), es va aprovar de forma inicial l’expedient de modificació de crèdits 2P/2017 del pressupost en vigor. A part d’un canvi de codis d’algunes de les partides, també hi ha una amortització anticipada de 500.000 euros derivats del resultat positiu de la liquidació del 2016 amb un romanent de 7 milions d’euros.  

-Amb 8 vots a favor (PSC, C’s i PP) i 2 en contra (PxC), es va aprovar la proposta d’aprovació i abonament de la relació número 2 de Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 2017 amb l’objectiu de pagar despeses pendents de pagament d’exercicis anteriors per un import d’1.580.000 euros. Entre aquestes despeses, hi ha factures pendents de la liquidació d’Esports i Lleure (1.300.000 euros) i factures d’aigua per un canvi de criteri que, des del 2015, no permet la facturació mitjançant el mètode de compensació amb el cànon (150.000 euros).

-Per unanimitat, es va aprovar la moció presentada pel PP en contra de la Turismofòbia al Baix Penedès.

-Per unanimitat, es va aprovar la moció presentada pel PP per instar al govern municipal a iniciar els expedients administratius necessaris per catalogar els jaciments ibers existents a la nostra població.

Per a més informació: Àrea de Comunicació, tel. 977 16 64 62 (71).

 ©2019 Ajuntament del Vendrell