06 21 Rp projecte illa vianants prat riba dr robertwAhir dimecres, al Centre cívic L’Estació, es van presentar les línies mestres del projecte d’ampliació de l’illa de vianants a veïns i comerciants i també al Consell Territorial de la Mobilitat. La voluntat de l’equip de govern és poder fer la licitació del projecte en els propers mesos i, en la mesura que sigui possible, iniciar les obres abans d’acabar aquest any.

No obstant això, tenint en compte que la durada prevista dels treballs és d’entre quatre i sis mesos, es procurarà que els treballs afectin el mínim possible en l’activitat veïnal i comercial de la zona. Per això, si es cregués convenient, es podria endarrerir a inicis del 2018.

El projecte d’ampliació de l’illa de vianants té un cost de 1,6 milions d’euros i es finançarà sense contribucions especials, amb aportacions de l’Ajuntament i també d’Aigües de Tomoví (500.000 €). I és que el projecte també inclou la renovació de les xarxes d’evacuació d’aigües residuals i pluvials de la zona, amb la instal·lació d’un col·lector d’aigua a 4 metres de profunditat, i que ha de solucionar les actuals greus deficiències en filtracions en soterranis, entrades d’aigua en locals durant episodis de pluja, etc.

D’altra banda, la remodelació de la superfície dels carrers Prat de la Riba, carretera del Doctor Robert i carrer del Nord, amb l’ampliació de l’illa de vianants, vol contribuir “a fer un paisatge urbà de qualitat i més humà” i, alhora, “potenciar aquest espai emblemàtic del centre del Vendrell i una de les seves principals artèries comercials”, tal com van apuntar el regidor de Promoció Econòmica, Kenneth Martínez, i el regidor d’Urbanisme, Josep Mercadé.

En concret, l’illa de vianants, amb prioritat per als vianants i d’ús restringit als cotxes -excepte veïns i vehicles de càrrega i descàrrega- anirà des del carrer Prat de la Riba, a la seva intersecció amb la Rambla, fins a l'encreuament entre la carretera del Doctor Robert i el carrer de Sant Magí. La plataforma única s'allargarà fins al davant de Correus, i també la part inicial del carrer de Sant Magí i tot el carrer del Nord. Tot i això, aquests trams seran oberts al trànsit. En el cas del tram de Sant Magí a Correus amb un únic sentit de circulació, i en el cas del darrer tram, des de Correus fins a la carretera de Valls, es mantindran les dues direccions de circulació.

El projecte inclou també el soterrament de tots els serveis, i en els trams que ho permeti la configuració del carrer, com és el cas del Doctor Robert en algun dels seus punts, la incorporació de vegetació, mobiliari urbà i jocs infantils. Està previst també que per permetre l’ampliació de voreres s’eliminaran les places d’aparcament del carrer del Doctor Robert. Des del govern ja s’ha avançat que, a través del Pla de l’Aparcament, en els propers mesos es buscaran alternatives de pàrquing al perímetre de l’illa de vianants.

També s’ha avançat que, en lloc de les pilones utilitzades actualment, a la nova zona de vianants es disposarà d’un sistema de lectura de matrícules que només deixarà passar els veïns que tinguin pàrquing i als vehicles autoritzats per a la càrrega i descàrrega. De fet, el govern ha explicat que la substitució de les pilones per les càmeres es vol implantar a la resta del nucli antic, ja que les pilones causen molts problemes de manteniment.

D’altra banda, s’està estudiant la reordenació de noves direccions de circulació de vehicles en els carrers adjacents al projecte per garantir la màxima fluïdesa del trànsit.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell