06 19 guia com obrir un comerç webL’Eina Espai Empresarial ha editat una nova guia informativa adreçada, específicament, a aquelles persones que es plantegen obrir un comerç al Vendrell. El material detalla els passos a seguir a l’hora d’emprendre un nou negoci.

 

El regidor de Promoció Econòmica, Kenneth Martínez, ha explicat que "la guia facilita tota la informació necessària a aquelles persones que volen obrir un negoci, com una de les opcions per poder treballar, i que no tenen experiència en aquests temes".  

 

La guia "Com obrir un comerç al Vendrell?" se suma als programes d'acompanyament de L'EINA per promoure l'emprenedoria i generar ocupació

Per a més informació: comerc@leina.org o 900 33 88 33.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell