12 22 sondejos madrigueres03 webEl dijous 22 de desembre, a la tarda, a les Madrigueres, es van realitzar dos sondejos per obtenir un registre continu i mostres representatives dels materials que composen el subsòl d'aquest espai protegit. Aquest registre permetrà obtenir un millor coneixement de la seva composició geològica, posant un especial interès en el sediment quaternari, el qual s'ha anat formant al llarg dels últims 2,5 milions d'anys. Les mostres obtingudes serviran per estudiar la flora dels últims 12.000 anys i, també, permetran reconstruir el clima i l'ambient del passat. L'estudia va a càrrec de geòlegs de la Univesitat Rovira i Virgili.

La regidora de Medi Ambient, Eva Mata, ha explicat que el projecte de renaturalització de l'espai inclou un centre de divulgació i la informació que s'extregui d'aquest estudi hi serà exposada. Tot plegat derivarà amb un important material didàctic d'educació ambiental adreçat als centres escolars.©2019 Ajuntament del Vendrell