12 21 Valoració EndavantwEl passat dijous 15 de desembre, a l’Hotel d’Entitats, va tenir lloc l’acte de cloenda del primer trimestre del projecte educatiu “Endavant” d’aquest curs.

Un projecte de l'Ajuntament del Vendrell i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que té com a objectiu principal donar suport a aquells alumnes que presenten dificultats d'aprenentatge, desmotivació, absentisme, problemes de conducta i que, en definitiva, tenen el risc de no graduar-se en ESO.

Per tal de facilitar la integració escolar, social i laboral d'aquests alumnes, el projecte "Endavant" ha previst adaptacions curriculars, flexibilitat horària i la realització d'estades formatives fora del centre, en empreses, entitats o departaments de l'Ajuntament. La finalitat és que els alumnes, a través de l'aplicació pràctica dels coneixements i en un entorn adult que fomenti la responsabilitat, trobin la motivació necessària per continuar els seus estudis. En aquest primer trimestre hi han participat un vintena d’alumnes dels instituts Mediterrània i Andreu Nin.

Els alumnes han presentat la seva experiència en les empreses on han fet les pràctiques per tenir contacte amb el món laboral des del vessant formatiu, en combinació amb les hores lectives a l’institut. Durant els propers trimestres, els alumnes aniran canviant d’àmbit laboral, la qual cosa ajudarà els joves a continuar actius i mantenir les ganes d’aprendre coses noves. D’aquesta manera adquiriran hàbits com la puntualitat, la responsabilitat, etc. i els ajudarà a aprovar l’ESO i continuar estudiant si volen, objectiu principal del projecte.©2019 Ajuntament del Vendrell