10 20 zona escolar webDurant aquesta setmana, en els centres educatius del municipi, els serveis tècnics de l’Ajuntament estan realitzant els tractaments que marca el protocol de prevenció i control de legionel·la per tal d'eradicar el bacteri en aquells punts on se n'ha detectat la seva presència, fruit de les inspeccions periòdiques que es fan als edificis públics.

La presència del bacteri està localitzada i controlada després d’haver fet ja un primer tractament i, per tant, no hi ha risc per a la salut. Aquests tractaments no afecten el funcionament ordinari dels centres educatius i les famílies no han de prendre cap mesura addicional.  

Els centres estan degudament informats per tal de que puguin transmetre-ho a les famílies.©2019 Ajuntament del Vendrell