10 06 Ple extraordinari webAvui a la tarda, el ple de l’Ajuntament del Vendrell, en sessió extraordinària, ha aprovat el compte general de l’exercici 2015 que inclou la Corporació, els Organismes Autònoms i Societats Mercantils. S’ha aprovat amb 10 vots a favor (govern municipal i PP), 3 en contra (PxC) i 7 abstencions (C’s, SSP, SP). Es tracta d’un tràmit administratiu per tal que els comptes puguin ser enviats als òrgans de control extern, al Tribunal de Cuentas i a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

El resultat del compte general del 2015 reflecteix un resultat positiu de 2,5 milions d’euros pel fet d’haver ingressat un 3,7% més del que estava previst (previsió: 49,5 M€ / liquidació: 51,4 M€) i s’ha gastat un 1,3% menys (previsió: 49,5 M€ / liquidació: 48,9 M€). Per tant, s’ha estalviat més del previst i, segons l’evolució dels darrers set anys, el 2015 ha estat el primer any que hi ha un resultat positiu.

Aquest resultat s’ha aconseguit, sobretot, pel fet que els interessos financers s’han reduït gairebé a la meitat (previsió: 2,7 M€ / liquidació: 1,5 M€) i s’ha pogut amortitzat més del previst (previsió: 6,5 M€ / liquidació: 7 M€). L’endeutament ha baixat dels quasi 86 M€ del 2012 als 76 M€ del tancament del 2015. Amb un esforç important de l’Ajuntament, el deute s’ha reduït en 10 m€ en aquests 3 anys, i la baixada important s’ha fet el 2015 (6 M€). L’altra dada destacada és la reducció dels diners que deu l’Ajuntament als seus proveïdors. El pendent de pagament al 2011 eren 24,7 M€ i en aquests moments s’ha situat en 5,5 M€. Una altra dada relacionada amb els proveïdors és el termini mitjà de pagament, calculat segons la metodologia establerta pel Ministeri d’Hisenda, que al final del 2015 es va situar molt a prop del màxim de 30 dies que estableix la normativa.

El compte general del 2015 s’ha sotmès a aprovació en un ple extraordinari per tal de complir el termini de remetre’l al Tribunal de Cuentas i a la Sindicatura de Comptes de Catalunya abans del 15 d’octubre, ja que la propera sessió ordinària està prevista que se celebri passada aquesta data.©2019 Ajuntament del Vendrell