09 28 roda premsa absentisme escolar webEl curs passat es van registrar 135 casos repartits en 4 centres educatius de secundària. L'Ajuntament incidirà en la seva intervenció per reduir aquesta xifra.


El terme absentisme escolar fa referència a la no assistència a classe de manera no justificada per part de l’alumnat en edat d’escolarització obligatòria al centre educatiu on està matriculat. Durant el curs 2015-2016 es van registrar 135 casos d’absentisme escolar repartits en 4 centres d’educació secundària del Vendrell.

Es tracta d’un fenomen complex, ja que acostuma a ocultar problemàtiques socials molt més complicades que necessiten una intervenció coordinada dels professionals corresponents. Per aquest motiu, es va crear la Comissió Municipal d’Absentisme escolar i des de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament del Vendrell es va redactar un protocol amb l’objectiu de garantir el compliment de l’escolaritat obligatòria al municipi, en el qual tots els organismes implicats actuen conjunta i coordinadament per tal de buscar estratègies per prevenir i disminuir l’absentisme escolar a secundària.

Les parts que intervenen en aquest projecte són els centres educatius, les regidories d’Educació i de Joventut de l’Ajuntament del Vendrell, els Equips d’Atenció Psicopedagògica, els Serveis Socials Bàsics, la Policia Municipal, Mossos d’Esquadra, Inspecció Educativa i, per descomptat, les famílies afectades.


La intervenció que s’ha fet durant aquest curs passat ha aconseguit resultats molt positius, però cal potenciar alguns aspectes: l’agilitat en el circuit d’intervenció, la conscienciació per part de les famílies i noves estratègies en matèria de prevenció.

Per a aquest curs s’ha previst iniciar una campanya de sensibilització sobre la importància d’anar a escola. Es posarà a l’abast dels alumnes i de les famílies uns tríptics informatius sobre les conseqüències de les faltes d’assistència i de com actua l’administració en cas d’absentisme escolar.©2019 Ajuntament del Vendrell