D’acord amb el que disposa l’article 13.2 de la Llei Orgànica 5/1995 del Tribunal del Jurat, s’exposen al públic les llistes del Cens Electoral, des del dia 7 al 19 de setembre (ambdós inclosos), a les següents oficines de l’Ajuntament del Vendrell:

 • SAC a la Plaça Vella número, 1 (matins de dilluns a divendres, de 8 a 14.45h; tardes de dilluns i dimecres de 5 a 7 i matins del dissabte, de 10 a 13.15h).
• SAC a l’av. Generalitat 46 (matins de dilluns a divendres, de 8 a 14.45h)
• Oficina d’Empadronament a l’Av. Catalunya, 1 (tots els matins, de 9 a 14.30h i les tardes dels dilluns, de 17 a 197h).

El sorteig dels candidats a Jurat pel bienni 2017-2019, és públic i es realitzarà a l’Audiència Provincial el proper dia 20 de setembre.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell