07-06 fpdual webAqualia, empresa que presta Serveis a les piscines municipals del Vendrell, ha signat un conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat  per desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior d’Animació d’activitats físiques i esportives, a l’Institut Andreu Nin del Vendrell.

La FP dual és una modalitat de formació professional que es realitza en alternança entre el centre educatiu i l'empresa. Els seus principals objectius són augmentar la col·laboració entre els centres formatius de FP i les empreses, ajudar els alumnes a conèixer més de prop el sector en què treballaran, facilitar la futura incorporació al mercat de treball als joves i millorar la qualificació professional dels mateixos. Així ho ha explicat la directora de l’Institut Andreu Nin, Susana Ecay, que valora molt positivament la iniciativa “perquè necessitem tirar endavant el teixit empresarial de la comarca i, en aquest sentit, aquest és un avenç molt important”.

Fruit d’aquest nou conveni de col·laboració, dos alumnes d’aquest cicle formatiu que ja han finalitzat el primer any d’estudi, faran pràctiques dintre del marc de la FP Dual des d’agost del 2016 fins a maig del 2017 en les instal·lacions esportives.  Els joves sempre estaran acompanyats d’un monitor que els ensenyarà les diferents disciplines que es treballen als centres esportius, de manera que quan finalitzin les pràctiques i el segon any d’estudi, puguin incorporar-se al món laboral tenint una bona base, tant teòrica com pràctica.

Bàsicament les seves tasques seran  d’assessorament esportiu a la sala de fitness, aprendran a dirigir una classe dirigida amb suport musical i a dirigir activitats aquàtiques per a infants, des de 24 mesos a 14 anys, i adults. També aprendran tècniques bàsiques d’atenció al client i de coordinació d’activitats. En tot moment estaran acompanyats per monitors dels centres esportius que els guiaran i assessoraran.

El cap de la Unitat de Gestió Lleida-Tarragona d’Aqualia, Francesc Quintillà, ha explicat que “aquesta és una mostra més del nostre compromís amb el Baix Penedès” i que aquesta iniciativa és molt avantatjosa per als alumnes “ja que estaran més preparats i tindran més oportunitats d’accedir al mercat laboral”.

Per la seva banda, el responsable de Recursos Humans d’Aqualia, Félix Picón, ha explicat que aquest és el segon conveni que subscriu Aqualia amb les institucions educatives dintre del marc de la FP Dual. El primer conveni el va subscriure l’any passat també amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau mitjà de xarxes, instal·lacions i estacions de tractament d’aigua a l’Institut Pere Martell de Tarragona.

Des de l’Ajuntament, el regidor d’Esports, Ferran Trillas, ha mostrat el seu agraïment a l’institut Andreu Nin “per les facilitats que posa perquè la Formació Dual sigui una realitat a la comarca” i a Aqualia “per la predisposició que ha mostrat des del primer moment per agafar nois i noies d’aquest mòdul d’educació física que esperem que sigui només el principi d’una relació més àmplia”.©2019 Ajuntament del Vendrell