04-20 rp incidencies ple webAvui al migdia, els caps de llista dels grups municipals que conformen el govern han comparegut davant dels mitjans de comunicació per lamentar els fets del ple d'ahir i rebutjar contundentment qualsevol forma de condicionar el funcionament democràtic de l'Ajuntament.

El ple va iniciar el seu desenvolupament normal fins que un grup d'assistents va exhibir cartells i va proferir crits, limitant el debat i les expressions dels regidors. Amb la voluntat de mantenir l’ordre a la sala, l'alcalde va requerir-los de forma reiterativa que desistissin de la seva actitud per poder continuar el debat de la sessió plenària amb normalitat.

El cas omís del grup de persones a aquest requeriment, va obligar l’alcalde a suspendre la sessió, acollint-se al previst al Reglament Orgànic Municipal (veure quadre).

ROM

 

Article. 27. Potestats del president o presidenta


d) Cridar a l'ordre o desallotjar el públic assistent a la sessió quan la seva actitud n'impedeixi el desenvolupament normal. En aquest cas, la sessió pot continuar a porta tancada.


f) Suspendre provisionalment el desenvolupament de la sessió quan es produeixin circumstàncies que ho aconsellin. En aquest cas, la sessió s'ha de reprendre quan hagin desaparegut les circumstàncies expressades, dins del mateix dia, o bé s'ha de convocar perquè es faci de nou en el termini de tres dies. També pot acordar interrupcions per permetre deliberacions dels grups per separat sobre la qüestió debatuda, per tractar qüestions de procediment amb els portaveus o per necessitats de descans breu.

Article 28. Control de l'ordre


2. El públic assistent a les sessions no podrà intervenir, ni efectuar manifestacions de grat o desgrat. Tampoc es podran exhibir pancartes o cartells, ni proferir comentaris que afectin al normal desenvolupament de la sessió.


3. A efectes del control del compliment del previst en el paràgraf anterior, l'alcalde o alcaldessa podrà adoptar les mesures que consideri convenients, inclosa la d'ordenar l'expulsió de la sala dels assistents que, per qualsevol causa, pertorbessin l'ordre o faltessin a les bones maneres, pretenguessin intervenir o es neguessin a retirar les pancartes o cartells, si, un cop requerits per a això, no desistissin de la seva actitud.

Davant d’aquesta situació, es plantejaven les alternatives següents:


-ajornar el Ple per celebrar-lo un altre dia. Es va considerar que hagués estat una mostra de feblesa davant d’una actitud desafiadora i no respectuosa al debat democràtic.


-desallotjar la sala i reprendre el Ple. Es va considerar que hagués provocat una imatge no desitjada i que no s’ajusta al desenvolupament habitual de les sessions plenàries del Vendrell.


-celebrar el Ple a porta tancada en un altre espai de l'Ajuntament. Es va optar per aquesta opció després de constatar que el grup de persones mantenia la seva actitud, malgrat diversos intents de mediació d’agents de la Policia Municipal i Mossos d’Esquadra, i també d’algun regidor. Després de pràcticament una hora i mitja de suspensió, la sessió es va reprendre a porta tancada en una altra sala de l’edifici.

La policia local efectuarà el corresponent atestat i els Serveis Jurídics de l’Ajuntament determinaran si cal algun tipus d'actuació al respecte.

Amb la premissa que la democràcia està basada en el respecte al dret d'expressió, i un cop feta la descripció dels fets, el govern vol manifestar algunes reflexions.

-El Ple de l'Ajuntament és l'expressió democràtica del que han escollit els vendrellencs per tal de ser representats en l’esfera política del municipi, tant pel seu ideari com per les qüestions que els afecten en la seva vida diària. Per tant, ningú es pot atribuir la possessió de la veritat absoluta. El respecte a les normes és la garantia de la convivència. Les actituds que contradiuen aquests criteris no estan treballant per l'interès general.

-Molts estem d'acord en què les formes de fer política s'han de regenerar. Però aquesta regeneració no es pot fer mai a partir de la limitació del dret d'expressió. És una llàstima que les formes - en algun cas males formes- a vegades invalidin les propostes que poden ser totalment legitimes sempre que es defensin dins del respecte institucional i d’acord amb les regles del joc democràtic.

-La obligació de l'alcalde a l'ordenar el ple és garantir el debat democràtic. En aquesta línia, abans de la celebració del Ple, Martí Carnicer va demanar a la secretària municipal un informe que avalés la presentació de la moció de Som Poble sobre la presència de Respeto a la comarca, rebutjant així la petició de PxC d’excloure-la de l'ordre del dia. Aquest informe havia de servir de garantia perquè tots els regidors poguessin expressar amb total llibertat i normalitat la seva opinió durant la sessió de Ple, cosa que no va ser possible a partir dels incidents comentats.

-A tot això, tal com ja va fer en el Ple anterior, l’alcalde, Martí Carnicer, vol reiterar la crida a tots els grups municipals amb representació al Consistori de no convertir el Ple Municipal en un espai on es debatin discrepàncies polítiques que van més enllà de les qüestions locals.


Webcam El Vendrell
Webcam Plaça Nova
facebook_48twitter_48