ajuntament webEn la sessió ordinària del ple de l’Ajuntament del Vendrell, celebrada ahir, es va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions per a l’any 2016, un instrument de planificació necessari per elaborar, posteriorment, les diferents bases de subvencions que atorguen les diferents regidories.

La Llei General de Subvencions estableix per a les administracions públiques la necessitat d'elaborar plans estratègics de subvencions que relacionin els objectius i els efectes que es pretenen aconseguir, amb els costos previsibles i les seves fonts de finançament per tal d'adequar les necessitats públiques que s'han de cobrir a través de les subvencions amb les previsions de recursos disponibles, amb caràcter previ al seu naixement de forma plurianual.

La regidora de Cultura i primera tinent d’alcalde, Eva M. Serramià, va explicar que era la primera vegada que l’Ajuntament del Vendrell elaborar un pla estratègic per a l’atorgament de subvencions i que això respon a una voluntat de transparència de la gestió econòmica municipal.

Amb 11 vots favorables (PSC, CiU, ERC i PP) i 6 abstencions (PxC i C’s), el punt es va aprovar en sessió a porta tancada a causa dels incidents que van obligar l’alcalde a suspendre el ple. En aquesta sessió a porta tancada no hi van ser presents els grups municipals de SSP i SP i, en conseqüència, els punts que havien presentat es van retirar de l’ordre del dia.

Abans dels incidents, el ple es va desenvolupar amb normalitat en sessió pública i es van tractar els punts següents:

-es va donar compte d’una modificació de crèdit per incorporar el romanent de l’any anterior, que és de 4.5 milions d’euros.

-es va donar compte de l’aprovació per la Junta de Govern Local dels plans pressupostaris a mig termini, complint així amb la petició del Ministeri d’Hisenda. Es preveu que dels 50 milions de despeses del 2016 es passi als 51.5 milions l’any 2019. Per tant, les previsions són d’un creixement al voltant de l’1% anual de mitjana.

-es va designar la regidora M. Mar Negro com a representant de Ciutadans a la Fundació Deu Font en substitució del regidor Víctor Pérez.

-es va aprovar per unanimitat la renovació dels membres representants de l’Associació Musical Pau Casals al Patronat Municipal Auditori Pau Casals.

La proposta presentada pel PP de creació de l’oficina del regidor a les dependències del Centre Cívic de Coma-ruga també es va retirar amb la voluntat de poder-lo debatre en un proper ple amb la presència de tots els grups municipals.©2019 Ajuntament del Vendrell