04-13 moneda webEl desembre de 2015 l’Ajuntament del Vendrell va rebre el dipòsit provisional del material arqueològic extret en l’excavació del jaciment de Can Cerdanyès, també conegut com la Devesa.

Van ser un total de 66 caixes amb gran quantitat de material d’època ibèrica i romana.

  • Ceràmica ibèrica: tenalles, plats, olles, càlats decorats amb pintura i àmfores.
  • Ceràmica d’època romana: vaixella de taula, de cuina i àmfores
  • Elements de pedra: pondus, molins de mà i destaca un fragment d’un rellotge de sol.
  • Vidre: ungüentaris i una fitxa de joc.
  • Metalls: alguna moneda, claus, claus de portes, una agulla de cosir…
  • Os: agulles i un stylus.

El conjunt ceràmic ens data el jaciment entre dos períodes, un als segles II-I aC i l’altre al període alt-imperial.

Les troballes en el jaciment corresponien a estructures de murs, paviments i algunes sitges que havien patit una profunda alteració provocada pels treballs agrícoles i l’erosió del terreny per la qual cosa una part va ser enderrocada i l’altra soterrada de manera reversible.

Actualment aquest material es troba en fase de triatge, inventari individual i valoració de l’estat de conservació de les peces més característiques, per part de la conservadora del Museu Arqueològic del Vendrell, a fi i efecte de tenir documentat el millor possible el jaciment. El material serà guardat en el magatzem del Museu Arqueològic fins al moment de poder ser exposat en algun indret amb les mesures corresponents adequades a la normativa legal vigent.©2019 Ajuntament del Vendrell