02-16 ple extraordinariEl pressupost del 2016 incorpora més inversions, més aportació als Serveis socials i mesures d’eficiència en l’organització de l’Ajuntament.

El pressupost consolidat del 2016, el primer del mandat, és de 50,1 milions d'euros, un 1,2% més que el del 2015. Si es té en compte el pressupost d’Agües de Tomoví, que enguany per recomanació de l’interventor s’ha inclòs en el pressupost general de la Corporació, el pressupost puja a 54,7 milions d’euros. L’aprovació inicial es va fer ahir en una sessió extraordinària de ple i va comptar amb 11 vots a favor (PSC, CiU, ERC i PP), 7 en contra (PxC, SSP, SP) i 3 abstencions (C’s).

Segons ha explicat l’alcalde, amb el pressupost del 2016 es manté el rigor pressupostari, amb més amortització del deute, i s’inicia una etapa de polítiques lleugerament expansives que es tradueixen en un increment de les inversions, en una major aportació econòmica als Serveis Socials i en la incorporació de mesures que han de revertir en una millor eficiència en l’organització de l’Ajuntament.

Pel què fa als ingressos, l’Ajuntament preveu que aquests pugin un 1’4%, a causa de l’increment de l’IBI (1,8%) aprovat fa uns mesos i també per la previsió de les liquidacions generades per les regularitzacions de l’IBI fetes pel Cadastre. De la seva banda, les despeses no financeres s’incrementarien un 1’1%, mentre que les despeses corrents baixarien un 0,3%, assolint la xifra més baixa dels darrers anys. Això permet que l’estalvi s’incrementi en un 10%.

Un altre dels elements destacats del pressupost 2016 és que aquest preveu una reducció del deute financer en 6’70 milions d’euros. Aquest, doncs, es situarà en 68,68 milions d’euros, el què representa un 137% dels ingressos corrents. L’alcalde, Martí Carnicer, ha destacat que en els darrers quatre anys s’hauran amortitzat 21 M€ i que el coeficient d’endeutament s’haurà reduït en 49 punts. Amb aquesta evolució, ha afegit Carnicer, es manté la perspectiva de que l’Ajuntament es situï per sota del 110% l’any 2019, una xifra que permetria començar a incrementar les inversions de forma més significativa.

La voluntat de que els comptes del 2016 tinguin un fort component social queda reflectit en l’augment d’un 30% de la partida que es destina als Serveis Socials, 200.000 euros més que l’any passat. Cal recordar que aquest va ser un acord entre el govern i el grup municipal de Sí Se Puede a l’hora d’aprovar les ordenances. Aquests diners permetran tirar endavant un programa de subvenció de l’IBI a les rendes baixes; aplicar una subvenció d’un euro per hora treballada a les empreses que contractin aturats del Vendrell i continuar amb el programa de monitors de menjador per a la secundària.

Segons dades del Ministeri d’Hisenda, i segons les liquidacions del 2014, l’Ajuntament del Vendrell destina una mitjana de 145 euros per habitant en temes socials, quan la mitjana dels ajuntaments catalans d’entre 20 i 50.000 habitants és de 101 euros i la mitjana del total d’ajuntaments de Catalunya és de 107 euros.  


Aquest primer pressupost del mandat, i gràcies a les millores en la situació econòmica municipal, incorpora un capítol d’inversions de 2,5 milions d’euros, lleugerament superior al de l’any passat.

Una part d’aquestes es destinaran a diverses mesures de personal de l’Ajuntament, entre elles, la incorporació d’un interventor (amb data 1 de gener) i d’un arxiver/a, i també a l’ampliació de funcions de 4 treballadors/es de la plantilla existent per dotar l’estructura organitzativa de 4 coordinadors d’àrea. També s’inclou l’increment de l’1% de tots els sous, el retorn del 50% de la paga extra del 2012 i la reducció de despeses de càrrecs electes i eventuals.

En l’apartat de despeses corrents, els comptes del 2016 preveuen l’increment de les aportacions de l’Escola de Música i de l’Hospital Asil per temes de personal; l’augment de la partida de Serveis Socials amb 200.000 € i també l’increment de la partida de Turisme, en aquest cas amb 80.000 €. Aquests diners corresponen al què l’Ajuntament preveu ingressar en concepte de taxa turística. Fonamentalment, es destinaran a fer productes turístics com els què s’inclouen en el projecte de “Penedès Marítim”; a crear una marca de ciutat que contribueixi a un millor posicionament del municipi i a la incorporació d’informadors automàtics a la via pública, entre altres.

En el capítol d’inversions s’inclouen també 400.000 euros que es destinaran a adequar el pàrquing del Botafoc perquè s’hi puguin dur a terme activitats com ara concerts i espectacles. En concret, ja s’ha avançat el compromís de que, enguany, els concerts de festa major no es duran a terme al barri del Puig, ja que els veïns de la zona fa temps que havien manifestat el seu malestar per les molèsties d’aquestes activitats. Aquests 400.000 euros serviran fonamentalment pel condicionament del solar, asfaltatge de la zona i adequar la instal·lació elèctrica.

Les inversions del pressupost també preveuen 227.000 euros per la compra del solar de l’Avinguda Palfuriana de Coma-ruga destinat a aparcament, que es va finançant en diverses anualitats; 120.000 euros per al projecte de remodelació del Club d’Esports Vendrell amb l’objectiu de ser subseu dels Jocs del Mediterrani 2017 i 60.000 euros per iniciar la redacció d’un nou POUM del Vendrell.

Una altra inversió a destacar són els 50.000 euros destinats a millores de manteniment dels barris marítims, i que han estat motivats per un acord entre el govern i el PP. En aquest cas seran els mateixos veïns de les platges els qui decidiran en què s’invertiran aquests diners, sempre tenint en compte l’import màxim i la viabilitat tècnica dels projectes. Segons s’ha explicat, aquesta serà una prova de cara a futurs processos participatius oberts a tot el municipi.

Presentació del pressupost del 2016

Consolidació dels pressupostos del 2016

Comparació dels pressupostos del 2015 i 2016

 

 

 ©2019 Ajuntament del Vendrell