L’Ajuntament del Vendrell rep el suport de la Diputació de Tarragona en matèria de protecció de la salut pública

L'Ajuntament del Vendrell ha rebut el suport de la Diputació de Tarragona en matèria de protecció de la salut pública.

D'una banda, la Diputació ha aportat 19.256 euros corresponents a ajuts del 2015 en concepte de les despeses destinades a garantir la protecció i la seguretat a les platges, a través del servei de la Creu Roja i de tasques d'abalisament.©2019 Ajuntament del Vendrell