02-03 rp radiografia majors 70anyswL'Ajuntament del Vendrell, a través de la Regidoria de Serveis Socials, durà a terme un estudi entre la gent gran de més de 70 anys que viu sola al municipi. L'objectiu és conèixer les necessitats reals d'aquest col·lectiu, que segons el padró municipal l'integren unes 1.300 persones, així com fer tasques de prevenció dels casos de risc social i detectar les accions específiques que es puguin emprendre per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones.

Des de l'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament, en col·laboració amb altres serveis comunitaris, s'analitzarà aquest col·lectiu per tal de vertebrar una xarxa que possibiliti realitzar la detecció de la gent gran en risc d'aïllament, així com també poder desenvolupar accions preventives per tal que les persones grans vulnerables que gaudeixen d'autonomia puguin continuar gaudint-ne. El projecte estarà coordinat per la tècnica de Serveis Socials Mari Luz Rebollo, que ha estat durant 12 anys directora de la Residència d'Avis de la Muntanyeta.

Per conèixer la realitat d'aquest col·lectiu es realitzarà una entrevista individualitzada a totes les persones majors de 70 anys que viuen soles. Prèviament, per tal de informar i explicar el projecte s'enviarà una carta a les persones que formen part de la mostra, amb una breu i clara explicació de la recerca així com els objectius de l'entrevista, a més de demanar i agrair per endavant la seva participació.

El projecte s'iniciarà amb l'estudi del grup de persones grans d'entre 81 i 99 anys que viuen soles, ja que es considera el col·lectiu més vulnerable. Una tècnica de l'àrea de Serveis Socials realitzarà enquestes domiciliàries a un total de 470 persones per conèixer la seva situació real així com les seves necessitats. Cal dir que la tècnica anirà degudament identificada amb un carnet per evitar qualsevol frau.

L'estudi permetrà detectar la gent gran amb risc d'aïllament i posar en marxa els recursos de serveis socials adients, com poden ser el Servei d'Ajuda a Domicili, el Servei de Teleasistència i el servei de Menjar a Domicili.

Després, es continuarà amb l'estudi del grup de persones d'entre 70 i 80 anys que viuen soles. A les 668 persones que formen la mostra, se'ls hi realitzarà una entrevista telefònica. Si es detecta qualsevol senyal de vulnerabilitat, la tècnica de Serveis Socials concertarà una entrevista domiciliària per conèixer millor la situació de la persona. En cas contrari, es realitzarà un seguiment semestral per veure si s'han produït canvis.

L'entrevista estarà estructurada per tractar les següents variables:

-Situació familiar: Té com objectiu descriure la situació familiar, la seva proximitat, el contacte, el tipus de relació i el grau de satisfacció.
-Aspectes socials: Mesurarà les relacions que es mantenen amb altres persones que no són familiars (amics, veïns, coneguts).
-Estat de salut: Permet mesurar l'estat de salut físic, psíquic i emocionals dels entrevistats.
-Aspectes relacionats amb els habitatges: Analitzar les condicions dels habitatges i equipaments.
-Aspectes relacionats amb la dependència: Per tenir en compte si és capaç de realitzar les activitats instrumentals i bàsiques de la vida diària, així com saber si estan valorats de grau de dependència.
-Aspectes relacionats amb els hàbits quotidians, entorn i temps lliure

Un altra de les característiques del projecte és que aquest té una vessant comunitària i de participació ciutadana. La voluntat és que l'entorn de les persones grans que viuen soles es converteixi també en "còmplice" dels Serveis Socials a l'hora de detectar casos de risc social. A través de campanyes d'informació i sensibilització es demanarà la col·laboració d'entitats, associacions, comunitats de veïns, botiguers i veïns del barri.©2019 Ajuntament del Vendrell