05-27 cloendajoverxlocupacio1 250Joves per l'Ocupació és un programa innovador de suport a l'experiència pràctica de persones joves desocupades entre 16 i 25 anys, i menors de 30 anys en cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%. Combina accions d'orientació, tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en empreses i “que facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema educatiu”, ha destacat el regidor d’Ocupació i d’Educació, Kenneth Martínez.

En aquest context, el Departament d’Empresa i Ocupació, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el FSE, subvencionen les accions següents: tutorització i acompanyament a la inserció, formació, promoció de la participació d’empreses en el programa, i experiència professional mitjançant contracte laboral.

Les empreses, prèviament seleccionades per les entitats locals, i en concret per l’Ajuntament del Vendrell, podran subscriure contractes objecte de subvenció, una vegada s’hagi iniciat el programa i sempre que el/la tutor/a de l’entitat local hagi definit l’itinerari professional de la persona jove en funció de les seves competències i perfil professional.

El projecte s’ iniciarà el 30 de desembre de 2015 i finalitzarà el 30 de març de 2017 i estarà destinat a 75 persones joves.

Enguany, la formació professionalitzadora està enfocada als sectors del comerç i màrqueting, hostaleria i turisme i sector de la logística. En concret es realitzaran el següents cursos:

Activitats auxiliars de comerç

Activitats auxiliars de magatzem

Operacions bàsiques de restaurant i bar

Mecànica de vehicles lleugers

Operacions bàsiques de cuina

Per poder participar en el programa les persones joves han d’estar aturades, inscrites a l'OTG i al programa de Garantia juvenil. Tenir entre 16 i 25 anys i no disposar del graduat en ESO.


Per a més informació:
L'EINA - Servei d’Ocupació, tel. 900 33 88 33 o al web www.leina.org

Foto: cloenda de la darrera edició del programa "Joves per l'ocupació" (2014).©2019 Ajuntament del Vendrell