11-16 rp dona suport webEl programa “Dóna Suport” és un programa d’orientació per al foment de la igualtat d’oportunitats home/dona en el mercat de treball adreçat a dones aturades del Vendrell amb suport on line i presencial.

És projecte innovador d’orientació professional adreçat a dones aturades que té com a objectiu inserir laboralment a les demandants d’ocupació per mitjà d’una atenció personalitzada. El projecte s’inicia amb una diagnosi detallada i individualitzada de les necessitats d’ocupació de cada dona i, a partir d’aquí, es desplega l’itinerari d’actuacions necessàries per afrontar un procés de cerca activa.

El marc d’actuació gira al voltant de dos blocs d’accions concretes: un bloc d’atenció personalitzada i un bloc d’actuacions complementàries desenvolupades mitjançant metodologies de grup o individuals, d’acord amb el perfil professional de les usuàries.

Aquestes actuacions individuals i de grup es realitzaran mitjançant sessions presencials i/o on line amb l’assessorament i suport de personal tècnic. També s’oferirà una formació en noves tecnologies d'acord amb el nivell de cada participant. L’objectiu és dissenyar un itinerari per a cada dona en funció del seu nivell professional i els seus interessos.

La modalitat d’orientació a distància inclou una aula virtual de suport mitjançant la qual es fomentarà la interacció del/la tècnic/a amb les persones ateses per mètodes telemàtics: tutories, documentació complementària, experiències pràctiques, fòrums i xerrades a la xarxa. Aquesta modalitat s’oferirà a les dones amb coneixements d’informàtica i un perfil professional determinat

El projecte “Dóna Suport” està subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, el Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i el Fons Socials Europeu.

Les persones interessades poden dirigir-se a l'EINA, Servei d'Ocupació de l'Ajuntament del Vendrell (Edifici Camí Reial 13-17 – El Vendrell, tel. 900 338 833).©2019 Ajuntament del Vendrell