10-29 rp protocol ajuts subministraments energetics webAquest migdia, la regidora d’Aigua, Camil·la Barnadas, i el regidor de Serveis Socials, Rafel Gosalvez, han presentat un protocol per garantir el subministrament de serveis bàsics a les famílies del Vendrell en situació de pobresa energètica, que des de l’Àrea de Serveis Socials s’estava elaborant des de la legislatura passada.

Gosalvez ha explicat que els tècnics de Serveis Socials valoraran la situació de cada cas i en aquells que es compleixin els requisits i s’acrediti la manca d’accés als serveis, l’Ajuntament del Vendrell instal·larà el corresponent comptador. El contracte del servei anirà a nom de la persona o família afectada, que s’haurà de fer càrrec de la factura del consum i es podrà acollir a les bonificacions i ajuts que li corresponguin.

La regidora d’Aigua, Camil·la Barnadas, ha puntualitzat que la legalitat vigent no permet la instal·lació de comptadors en els casos que no es pugui acreditar la propietat o dret sobre l’immoble, però que, d’altra banda, s’ha de donar compliment a la llei 24/2015 de 29 de juliol que obliga les administracions públiques a garantir el dret d'accés als subministraments bàsics a les persones i unitats familiars en situació de risc d'exclusió residencial mentre duri aquesta situació.

En aquest sentit, Barnadas ha afegit que, cercant fórmules dins de la legalitat, s’ha establert que en el cas de famílies que visquin en habitatges dels quals no puguin acreditar drets sobre la propietat, i que pertanyin a entitats jurídiques, des del consistori s’informarà al titular de l’immoble de la instal·lació del comptador. Aquesta mesura, en cap cas, donarà dret de propietat sobre l’immoble a la família o persona beneficiària. Per mirar de normalitzar aquesta situació, l’Ajuntament oferirà a la propietat la possibilitat de concertar un lloguer social. A més, la instal·lació del comptador serà comunicada a l’autoritat judicial corresponent.

En aquests moments, segons el regidor de Serveis Socials, s’han detectat sis casos que podrien acollir-se a aquesta mesura contra la pobresa energètica, els quals s’estudiaran un per un. El protocol fixa que cada sis mesos es farà una revisió de cada cas, amb la voluntat de millorar la seva situació a través d’un pla de treball.©2019 Ajuntament del Vendrell