05-14 nou enllumenat va st vicenç webL’objectiu és reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 20% el 2020, tal i com estableix el “Pacte d’Alcaldes per una energia sostenible local”.

 

Des de la Regidoria d’Enllumenat Urbà i Eficiència Energètica de l’Ajuntament del Vendrell s’està treballant en l’elaboració d’un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), que serà l’eina que guiarà al municipi per arribar al 2020 amb un 20% menys d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) respecte al 2005. El PAES és un dels elements fonamentals per aconseguir els objectius que marca el “Pacte d’Alcaldes”, iniciativa de la Comissió Europea que impulsa la lluita contra el canvi climàtic a nivell local i que, l’Ajuntament del Vendrell va adherir-s’hi de manera voluntària el 30 de setembre de 2014.

Procés d’elaboració del PAES

Els procés, que es realitzarà en diferents fases, es va iniciar el passat 2 de juliol a l’Ajuntament del Vendrell on es van reunir els representants dels municipis de la comarca que participen en la iniciativa, juntament amb els representants de la Diputació de Tarragona i l’equip que donarà assistència tècnica als municipis. La primera fase consistirà en l’elaboració d’un inventari municipal de consums energètics i d’emissions de GEH associades als principals sectors d'activitat i en la realització d’avaluacions energètiques a diversos equipaments municipals. Aquesta fase serveix per analitzar la situació actual del municipi i definir l’estratègia d’actuació per reduir les emissions de GEH. Amb els resultats d’aquesta primera fase es definiran accions, tant en l’àmbit municipal com del propi Ajuntament, per actuar en camps tan diversos com ara el foment de la mobilitat sostenible i l’ús del transport públic, l'estalvi energètic en l'enllumenat públic i l'aplicació de mesures de millora energètica als edificis de titularitat municipal, entre d’altres mesures. Un aspecte important en el procés de definició de les accions del PAES serà la participació de diferents agents locals; per això, s’incorporarà un procés de participació i comunicació tant a nivell del propi Ajuntament com de la ciutadania en general.

Què és el “Pacte d’Alcaldes”?

El “Pacte d’Alcaldes” és un mecanisme per implicar a totes les administracions locals europees en l'adopció de mesures en matèria d'estalvi energètic i energies renovables. Els ajuntaments adherits assumeixen el compromís de reduir en un 20% les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) l’any 2020 respecte l’any 2005, a través d’augmentar la seva l’eficiència energètica i incrementar l’energia provinent de fonts renovables. La Diputació de Tarragona considera aquesta iniciativa un eix estratègic per al territori i, com a entitat coordinadora de la iniciativa del “Pacte d’Alcaldes” a la demarcació de Tarragona, promou l’adhesió del municipis al Pacte i els proporciona assistència tècnica per tal que puguin complir amb els compromisos adquirits, entre ells, la redacció del PAES.©2019 Ajuntament del Vendrell