03-26 Rp blanç mandatwAquest matí, el regidor d'Educació, Kenneth Martínez, ha presentat el balanç de mandat en matèria d'educació. La població escolar, tot i que ha continuat creixent (190 alumnes més a primària entre els cursos 2011-2012/2014-2015), no ho ha fet al ritme accelerat d’abans de la crisi, el que ha permès centrar els esforços a millorar les instal·lacions i l’oferta formativa del municipi.

En aquest sentit, i en el pitjor moment d’inversions públiques, s’ha aconseguit completar el mapa escolar i s’ha solucionat el problema dels centres que estaven en instal·lacions provisionals amb el nou edifici de l’Escola Marta Mata, inaugurat el curs 2013-2014, que escolaritza els alumnes de les dues escoles en barracons fusionades el curs 2012-2013, l’escola Marta Mata i l’Institut-Escola Els Còdols. Igualment, s’ha aprovat la construcció conjunta amb la Generalitat d’un nou aulari a l’Escola Àngel Guimerà per a aquest proper curs 2015-2016, l’objectiu del qual és recuperar les aules complementàries (música, informàtica, etc).

Així mateix, s’han de tenir en compte les contínues obres de millora i manteniment de l’Ajuntament i la Generalitat als centres educatius, com la millora de l’aïllament tèrmic amb fusteria d’alumini a l’Institut Baix Penedès, la calefacció nova amb acumuladors de calor a l’Escola Àngel Guimerà o les obres per millorar el drenatge del pati d’infantil de l’Escola Àngels Garriga.

L’oferta formativa també s’ha completat d’acord amb el que ens correspon com a capital de comarca. Així, el curs 2012-2013 començaven les classes del PQPI-PTT (un programa per facilitar el retorn al sistema educatiu dels joves majors de 16 anys sense l’ESO) i s’engegava un programa d’adaptació curricular als instituts Andreu Nin i Mediterrània (“l’Endavant”) per a joves menors de 16 anys amb risc de no aprovar l’ESO. Així mateix, aquest curs 2014-2015 s’obria l’Escola d’Adults del Vendrell, amb una nova oferta per als majors de 18 anys (en tots tres casos, hi ha hagut la col·laboració de l’Eina). L’oferta educativa també s’ha ampliat en la formació postobligatòria, amb els estudis de batxillerat a l’Institut Mediterrània i amb els nous cicles formatius a l’Institut Andreu Nin (d’auxiliar d’infermeria i d’activitats físiques i esportives).

Pel que fa a l’escolarització a l’ESO, s’ha millorat gràcies a l’aprovació, l’any 2014, de l’adscripció de les escoles de primària a un dels tres centres de secundària del municipi. L’adscripció persegueix diversos objectius, entre els quals eliminar els problemes en la preinscripció, equilibrar el perfil socioeconòmic de l’alumnat entre els tres instituts i millorar els resultats de l’ESO en facilitar una millor adaptació i seguiment dels alumnes a l’hora de passar a secundària.

Quant al suport educatiu a les famílies, es materialitza amb el programa de reutilització dels llibres de text de cicle mitjà i superior de primària (1.384 alumnes), amb el servei per a escolars del transport urbà (±450 alumnes) i amb les beques per a llibres de text, escoles bressol, transport, activitats extraescolars i menjadors, en col·laboració amb els Serveis Socials (295 alumnes durant el curs 2014-2015).

Per altra banda, encara hi ha aspectes pendents de millora, com ara la ràtio d’alumnes, especialment en alguns centres. Aquesta situació anirà millorant progressivament a primària per la reducció d’alumnes a P3 (30 alumnes menys entre els cursos 2011-2012/2015-2016 i una ràtio de 25 alumnes a P3 el proper curs), mentre que l’ESO, en els propers anys, rebrà el pic d’alumnes nascuts abans de la crisi. Igualment, la sectorització de primària, com a conseqüència de les diferències socials i econòmiques existents entre els barris del municipi, ha generat algun cas important de desequilibri en la composició de l’alumnat, que va en detriment de la igualtat d’oportunitats que ha d’oferir l’educació pública i, per tant, és necessari obrir un procés de diàleg en la comunitat educativa per replantejar la situació actual. Així mateix, la baixada de la natalitat i els problemes econòmics de les famílies també han fet reduït el nombre d’alumnes de les escoles bressol en un 36%, el que suposa que només un 10% dels infants entre 0-3 anys del municipi es beneficia d’aquesta etapa educativa tan important per al desenvolupament personal i acadèmic posterior. En aquest sentit, mentre les administracions estatal i autonòmica no apostin definitivament per la gratuïtat i/o l’obligatorietat del primer cicle d’educació infantil, serà necessari flexibilitzar i ajustar l’oferta educativa a les necessitats de les famílies, tal com es farà en la propera licitació del servei d’escoles bressol municipals, previst pel mes d’abril.  

Finalment, les dades avaluatives indiquen que cal millorar els resultats acadèmics i la formació dels adults (també donant suport a la formació universitària), i reduir el fracàs escolar. Aquests són els principals reptes de futur del Vendrell si volem donar un nou impuls econòmic i construir una societat més solidària i democràtica a través de l’educació. Amb aquest objectiu, l’any 2012 el Vendrell es va incorporar a l’Associació Internacional de Ciutats Educadores, un punt de trobada per compartir bones pràctiques educatives des de l’àmbit municipal. Totes aquestes dades i reflexions s’han recollit en el primer Projecte Educatiu de Ciutat del Vendrell, aprovat pel Ple de l’Ajuntament aquest passat mes de febrer i que es pot consultar a la pàgina web de la Regidoria d’Educació: http://www.elvendrelleduca.cat/index.php/el-vendrell-ciutat-educadora.

 

Gràfics Balanç de mandat©2019 Ajuntament del Vendrell