02-24 rp PEC webEn el Ple del passat 17 de febrer es va aprovar el Projecte Educatiu de Ciutat (PEC), un document de planificació en què la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament hi ha estat treballant durant els darrers tres anys conjuntament amb la Comunitat Educativa.

Es tracta d’un document marc que agrupa totes les dades i tota la formació acadèmica que ofereix el Vendrell i que ja ha estat aprovat pel Consell Escolar Municipal. En la diagnosi que fa de la situació educativa al municipi, el PEC destaca els punts febles i forts del Vendrell en aquest camp i, alhora, fa propostes de millora. En concret, com a punts febles destaca, en relació a la mitjana de Catalunya, una baixa formació universitària i un nivell més alt de fracàs escolar. En canvi, com a punt fort del municipi, el PEC ressalta l’adequada dotació d’equipaments i infraestructures educatives del Vendrell. Alguns dels projectes que el document esmenta com a propostes de millora són potenciar el camí escolar, que permetria augmentar els desplaçaments a peu i en bicicleta cap als centres educatius; donar més suport a la URV; transformar la zona escolar en un campus educatiu i millorar el nivell formatiu dels nois i noies de la vila, ja que això repercutirà en una població més preparada per entrar en el món laboral i reduir l’índex d’atur del municipi.

El dimarts 24 de febrer, en roda de premsa, el regidor d’Educació, Kenneth Martínez, va explicar que "el PEC esdevé un projecte estratègic per al desenvolupament del Vendrell a través del seu capital humà". En aquest sentit, el regidor d’Educació, que també ho és d’Ocupació, va tornar a manifestar una vegada més que "la millora de la formació ajudarà les persones a trobar feina i també permetrà el desenvolupament del teixit empresarial i la captació de noves empreses". A la roda de premsa també hi va ser present Jordi Solé, professor de les Ciències de l'Educació de la UOC i autor d'un dels pròlegs del PEC.

El document del PEC es pot consultar al web de la Regidoria d'Ensenyament: http://goo.gl/7kdLPk©2019 Ajuntament del Vendrell