02-17 plewEl ple ordinari d'aquest dimarts 17 de febrer ha fet l'aprovació provisional, per unanimitat, del Pla Parcial del Sector 20 "La Muntanyeta Nord", una zona que, arran d'una recent modificació puntual del Pla General, ha vist canviat el seu ús de residencial per un ús comercial. Amb l'aprovació feta ara d'aquest pla parcial es dóna un pas més per tal que hi hagi terrenys disponibles per acollir-hi activitats econòmiques.

D'altra banda, el Ple ha aprovat, també per unanimitat, l'adhesió de l'Ajuntament del Vendrell a la Campanya de difusió de la Línia 900 900 120 de la Xarxa d'Atenció i recuperació Integral per a les dones en situacions de violència masclista. Aquest és un servei d'atenció permanent, gratuït i confidencial i funciona tots els dies de l'any, durant les 24h del dia. S'hi pot accedir per telèfon i per correu electrònic (900900120@gencat.cat) i atén les demandes relacionades amb qualsevol forma de situació de violència contra les dones. El servei disposa de professionals, advocades i psicòlogues que poden contactar amb serveis d'emergència, si és necessari.

D'altra banda, el Ple ha aprovat el projecte educatiu de ciutat (PEC), un document de planificació en què el Departament d'Educació de l'Ajuntament hi ha estat treballant durant els darrers 3 anys conjuntament amb la comunitat educativa. Es tracta d'un document marc que agrupa totes les dades i tota la formació acadèmica que ofereix el Vendrell i que ja ha estat aprovat pel Consell Escolar Municipal. En la diagnosi que fa de la situació educativa al municipi, el PEC destaca els punts febles i forts del Vendrell en aquest camp i alhora fa propostes de millora. En concret, com a punts febles destaca, en relació a la mitjana de Catalunya, una baixa formació universitària i un nivell més alt de fracàs escolar. En canvi, com a punt fort del municipi, el PEC ressalta l'adequada dotació d'equipaments i infraestructures educatives del Vendrell. Alguns dels projectes que el document esmenta com a propostes de millora són potenciar el camí escolar, que permetria augmentar els desplaçaments a peu i en bicicleta cap als centres educatius; donar més suport a la URV; transformar la zona escolar en un campus educatiu i millorar el nivell formatiu dels nois i noies de la vila, ja que això repercutirà en una població més preparada per entrar en el món laboral i reduir l'índex d'atur del municipi.

En el Ple d'aquest dimarts ha quedat desestimat el recurs formulat per Plataforma per Catalunya contra l'acord del Ple de 27 de gener del 2015 pel qual s'aprovava el plec de clàusules per escollir un soci privat per a la constitució d'una empresa mixta que ha de gestionar el servei d'aigües del municipi (16 vots a favor: PSC, CiU, JpV, PP i RNA i 5 en contra: PxC).

Així mateix, el ple ha desestimat les al·legacions presentades per Plataforma per Catalunya al pressupost del 2015 i per tant, aquest ha quedat aprovat de forma definitiva. (16 vots a favor: PSC, CiU, JpV, PP i RNA i 5 en contra: PxC). El govern considera que les al·legacions de PxC no justifiquen cap incompliment dels tres possibles supòsits que preveu la Llei d'Hisendes Locals i que poden presentar-se com a reclamacions contra el pressupost.

Cal recordar que el pressupost consolidat del 2015 és de 49,55 milions d'euros, un import lleugerament superior al del 2014, que va ser de 49,16 milions d'euros. Segons l'alcalde del Vendrell, Martí Carnicer, es tracta d'un pressupost equilibrat que consolida la millora de la situació econòmica de l'Ajuntament del Vendrell duta a terme en aquest mandat, i que ha estat marcada pel seguiment del Pla d'Ajust, que arriba fins el 2023.©2019 Ajuntament del Vendrell