12-22 Segell infoparticipawEl primer tinent d'alcalde i regidor de Comunicació i Relacions Institucionals, Benet Jané, va recollir ahir a la tarda el segell Infoparticip@ amb el qual ha estat distingit per segona vegada el web de l'Ajuntament del Vendrell (www.elvendrell.cat). Aquest distintiu de la qualitat i la transparència de la comunicació pública local l'atorga el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona.

L'acte de lliurament de la segona edició del Segell Infoparticip@ va tenir lloc al Palau de Pedralbes de Barcelona i va estar presidit per la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega; pel vicerector de la UAB, Manuel Sabés, i la directora del LPCCP de la UAB, Amparo Moreno.

El Vendrell és un dels 77 municipis catalans que han obtingut aquest reconeixement. L'avaluació dels webs s'ha realitzat a partir de 41 preguntes formulades per indagar si ofereixen informació sobre quatre qüestions bàsiques: qui són els representants polítics, com gestionen els recursos col·lectius, com informen de la gestió i quines eines ofereixen per a la participació ciutadana.

Per garantir la imparcialitat de la concessió d'aquest distintiu, es va constituir un Consell Certificador, presidit pel Secretari de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals de la Generalitat de Catalunya, Marc Prat. Es van establir tres modalitats de guardons. Per obtenir un Segell, qué és el cas del web municipal del Vendrell, els webs havien d'assolir unes puntuacions superiors al 75% d'indicadors tenint en compte les diferents franges de població dels municipis (El Vendrell té una puntuació del 90,24%); la Menció es podia obtenir amb una puntuació inferior en cinc punts en cada cas; i es podia aconseguir un Reconeixement si els webs havien passat d'un suspens a un aprovat superior al 60% d'indicadors positius. En tots els casos havien de complir els indicadors que es van definir com a preferents.

Les dades permeten afirmar que les avaluacions del segell Infoparticipa han col·laborat a la millora de la informació dels webs de les corporacions locals catalanes, les quals s'han d'adaptar a les obligacions de la Ley de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno abans de desembre de 2015. A més, està previst que l'aprovació de la llei de transparència per part del Parlament de Catalunya, la setmana passada, contribueixi a millorar el panorama de la comunicació pública local catalana, tal com va ressaltar ahir Amparo Moreno, directora del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural. A més, a partir d'ara els indicadors del Mapa Infoparticipa s'adaptaran als requisits que estableix el nou marc legal català, que és més exigent que la normativa estatal.©2019 Ajuntament del Vendrell