10-24 ple 250

Els ciutadans del Vendrell paguen un 11% menys de mitjana en impostos respecte a altres municipis dels voltants amb una població similar.

En el Ple ordinari celebrat aquest divendres 24 d'octubre s'ha aprovat de forma provisional la proposta d'ordenances fiscals per al 2015 presentada pel govern municipal amb 14 vots a favor (PSC, CiU, JpV i RNE), 1 abstenció (PP) i 5 vots en contra (PxC).


El govern ha previst per l'any vinent una pujada mitjana d'un 1%, que prové fonamentalment de l'augment d'un 1'9% de la taxa de l'Impost de Béns Immobles (IBI). La resta de tributs bàsics (vehicles, escombraries i guals) no augmenten i queden amb el mateix cost que aquest 2014. En concret, hi haurà un total de 31 ordenances que no s'incrementaran, mentre que la vintena restant pujarà entre un 2% i un 3%. Aquests darrers són tributs no obligatoris, com poden ser els de les piscines municipals o els de la zona blava. La tarifa d'aigua també es mantindrà igual en el primer tram (0.05%/m3), mentre que per la resta de trams pujarà un 1'2%.

Des del govern també s'ha volgut remarcar que, per segon any consecutiu, l'Ajuntament del Vendrell no utilitzarà l'autorització per incrementar els valors cadastrals, com han fet el 41% dels ajuntaments catalans i un 47% dels ajuntaments de la demarcació de Tarragona. A més, ha previst una reducció del coeficient de la tributació de l'impost de la plusvàlua dels últims cinc anys.

En resum, i a tall d'exemple, el govern ha calculat que el cost anual que tindran els tributs municipals per una família vendrellenca mitjana al 2015 serà de 735,69 euros, uns set euros més que aquest any 2014. En una comparativa del cost anual dels tributs municipals, una família vendrellenca, aquest any passat, ha pagat un 11% menys respecte a altres municipis de l'entorn més proper, com ara Calafell, Cunit, Vilafranca, Vilanova i la Geltrú o Cambrils, entre altres.
Amb aquest ajustament fiscal, es podrà continuar donant compliment al Pla d'Ajust, garantir els serveis públics municipals i amortitzar uns 7 milions d'euros de deute.

Altres acords de la sessió de Ple

El Ple ha donat compte de dos decrets d'alcaldia de revocació de delegació de competències de la regidora Elisabet Rodríguez de Castro i per deixar sense efecte el nomenament com a membre de la Junta de Govern Local i com a segon tinent d'alcalde de la regidora M. Teresa Mercader.

Així mateix, i a conseqüència dels recents canvis en el govern municipal, el Ple ha donat compte de les delegacions següents: Kenneth Martínez (PSC) assumirà les regidories de Transport i Mobilitat i Sergi Teruel (CiU) la de Via Pública.

El ple també ha donat assabentament de les obligacions previstes a la llei de Bases del Règim Local en matèria de personal eventual.

Així mateix, la sessió ha aprovat, per unanimitat, la designació de nous membres del Comitè d'Avaluació del Pla de Barris: un motivat per un canvi en la presidència d'una entitat veïnal que ja en formava part, i l'altra, per la incorporació de la regidora Elisabet Rodríguez en representació del Partit Popular, atès que anteriorment en formava part la regidora Teresa Mercader, que ara és regidora no adscrita.

Com a conseqüència de la dissolució de la societat El Vendrell Esport i Lleure el Ple ha aprovat la subrogació de les obligacions i drets derivats dels contractes en vigor d'aquesta societat en relació a les piscines cobertes municipals. Aquest punt ha quedat aprovat per 15 vots a favor (PSC, CiU, JpV, PP i RNA) i 5 en contra (PxC).
La sessió també ha donat llum verda a una modificació de crèdits, que permetrà transferir una partida prevista per la societat Vendrell Esport i Lleure per poder fer front al pagament dels préstecs pendents, que ara han estat traspassats a l'Ajuntament del Vendrell. Aquest punt ha quedat aprovat amb 15 vots a favor (PSC, CiU, JpV, PP i RNA) i 5 abstencions (PxC).

Per últim, el ple ha rebutjat la proposta de resolució presentada pel Partit Popular del Vendrell en relació al procés participatiu que substitueix la consulta no referendària, per 14 vots en contra (PSC, CiU, JpV, RNA) i 6 a favor (PxC i PP). El PP instava l'Alcalde, així com al Govern Municipal, a no col·laborar ni contribuir, de cap manera, en el procés participatiu del 9N en considerar que es tracta d'una "estafa política". El govern ha desestimat la proposta argumentant que el Ple ja va aprovar recentment oferir el seu suport a la consulta sempre que es faci en termes legals.

L'alcalde ha excusat l'absència al ple de la regidora Àngels Turdiu (CiU).

pdf Ordenances fiscals 2015©2019 Ajuntament del Vendrell