10-08 contenidors 250El regidor de Gestió de Residus, Jaume Domingo, ha afirmat que “entre tots farem possible una millora important de reciclatge; per fer-ho ens cal la corresponsabilitat i el civisme d’aquelles persones que encara no reciclen”.

L’any 2013 els vendrellencs i vendrellenques aconseguien reduir un 12% respecte a l’any anterior els residus que generaven, tal com es destacava ahir durant la presentació a l’Ajuntament del Vendrell dels resultats obtinguts per la recollida selectiva de residus al llarg de l’any passat. Aquesta reducció en el conjunt de les deixalles produïdes al municipi i presentada pel regidor de Gestió de Residus, Jaume Domingo, suposa, en xifres absolutes, que s’han recollit prop de 3.000.000 de quilos menys de residus que el 2012.

Aquest fet s’ha vist reforçat, a més, per un increment en la quantitat de deixalles que han anat a parar als contenidors destinats al seu reciclatge. Concretament, aquestes han passat de suposar el 17,91% el 2012 a esdevenir el 19,38% el 2013. Aquests indicadors en positiu també han arribat fins a l’inici del 2014, ja que, durant el primer quadrimestre de l’any, la recollida selectiva creixia un 20%, uns 95.000 quilos més que durant l’any passat. En aquest sentit, Domingo ha volgut posar de rellevància tres factors decisius en la consecució d’aquestes xifres: la corresponsabilitat assumida per la ciutadania, la implantació del nou sistema de contenidors amb illes i l’increment en el nombre de contenidors.

Al llarg de la seva intervenció, el regidor de Gestió de Residus ha recordat la voluntat municipal de situar l’índex de reciclatge a prop de la mitjana catalana tot i les complicacions afegides que afronta el municipi, com són la població resident que no està empadronada, la dispersió entre els nuclis d’habitatges i l’alta estacionalitat. En aquest sentit, Domingo ha destacat que “volem sortir de la cua dels municipis que menys reciclen de Catalunya i entre tots ho aconseguirem. La corresponsabilitat de l’Ajuntament i dels vendrellencs i vendrellenques és la base fonamental per aconseguir-ho”.

Millores previstes

Per tal d’assolir aquest repte, des de la Regidoria de Gestió de Residus es continua treballant en dos aspectes del servei de recollida d’escombraries: la seva modernització i l’increment de facilitats perquè la ciutadania hi accedeixi. Així, Jaume Domingo anunciava diverses millores, com ara un nou sistema de gestió d’incidències i un nou model de gestió de deixalleries; l’aplicació de la tecnologia de pesatge embarcat; la consecució de la norma ISO 50.001; l’ampliació de la planta de transferència de residus per a tota la comarca; l’increment del nombre de contenidors d’orgànica i de papereres; un nou sistema de recollida de poda porta a porta, i la neteja de xiclets a la via pública.

 

Algunes xifres destacades del 2013

La recollida selectiva del 2013 per fraccions:

Paper i cartró:  492.264 kg

Envasos:          377.179 kg

Vidre:               636.330 kg

Orgànica:         124.440 kg

Rebuig:          16.834.440 kg

En total:         20.880.360 kg

Un altre factor que ajuda a explicar les dades assolides en la gestió de residus és la implantació de més contenidors. Aquests s’han incrementat com s’indica a continuació:

Rebuig:          679

Orgànica:       108

Paper:            278

Vidre:             272

Envasos:        271

Total           1.608©2019 Ajuntament del Vendrell