10-01 rp pacte alclades01 250Ara fa cinc anys, ciutats i pobles van començar, voluntàriament, a recórrer un camí d'implicació en la mitigació del canvi climàtic. Avui, més de 500 municipis catalans s’han adherit al Pacte d'alcaldes i alcaldesses i s’han redactat més de 350 Plans d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES), els quals han permès concretar accions en camps diversos, com ara l’eficiència energètica de l’enllumenat públic i l’estalvi en equipaments municipals, formació i capacitació a treballadors i agents locals i sensibilització dels ciutadans.


Aquest moviment local d’èxit, promogut des de la Comissió Europea a través de l’Oficina del Pacte, ha comptat amb el suport de les diferents diputacions. En el nostre àmbit, la Diputació de Tarragona és coordinadora territorial del Pacte d’alcaldes i alcaldesses per una energia sostenible des del passat 27 de setembre de 2013. Cal dir, però, que des de fa tres anys, la Regidoria d’Enllumenat Urbà i Eficiència Energètica de l’Ajuntament del Vendrell ja participava en la coordinadora territorial de la Diputació de Barcelona en temes de formació, debats, xerrades, col·loquis...

El camí recorregut ha permès aprendre i assolir èxits, però no ha estat tan planer com es podia preveure ara fa tres anys. S'han trobat obstacles inesperats, una crisi severa i canvis en les prioritats econòmiques i socials. La feina feta fins ara ha de servir per afrontar nous reptes i ha d’aprofitar-se per fer un nou pas endavant en el compromís dels pobles per lluitar contra el canvi climàtic i promoure una energia local sostenible.

Fins ara, els esforços principals de la Regidoria d’Enllumenat Urbà i Eficiència Energètica s’han dirigit cap als consums de les instal·lacions i dels equipaments municipals. Ara, el repte s’estén cap al consum domèstic i el transport a fi d’avançar cap a un ús més equitatiu dels recursos.


Amb l'adhesió al Pacte, l’Ajuntament del Vendrell assumeix els següents objectius:

Reduir les emissions de CO2 un 20 % l’any 2020.

Elaborar un PAES (inventari d’emissions i accions) i executar accions.

Presentar un informe de seguiment biennal.

Organitzar activitats de sensibilització dedicades a l’energia.


A l'hora d'adherir-s'hi, s'han tingut en compte les motivacions següents:

Per responsabilitat amb les generacions presents i futures.

Per necessitat i economia, ja que les despeses en matèria energètica són cada vegada més creixents i representen un gran repte per al desenvolupament econòmic local.

Per oportunitat , ja que el finançament europeu fins a l’any 2020 té entre els seus objectius prioritaris la millora de l’eficiència energètica. Cal tenir en compte que la iniciativa del Pacte d’alcaldes i alcaldesses suposa la primera ocasió en què els ens locals tenen fil directe amb la Unió Europea.©2019 Ajuntament del Vendrell