A partir del dia 29 de setembre, Aigües de Tomoví, començarà les obres de millora de la xarxa d'aigües fecals del carrer de la Cristina Alta. Consistiran en la renovació de la xarxa de clavegueram en el tram comprès entre els números 16 i 44. La durada aproximada d'aquestes obres serà de 3 setmanes i es preveu la seva finalització el dia 17 d'octubre.

Durant el temps en què es realitzin les obres, no es podrà accedir amb el vehicle als immobles dels números esmentats. Per a la resta, l'entrada i la sortida s'efectuarà pel mateix lloc. L'afectació al trànsit estarà senyalitzada durant els dies que durin els treballs.



©2019 Ajuntament del Vendrell