08-27 rp aigues tomovi 250El servei d’aigües del municipi del Vendrell es presta per mitjà d’una societat mixta, amb capital majoritari de l’Ajuntament del Vendrell.

L’adjudicació del 49% corresponent al capital privat es va efectuar mitjançant un concurs que va culminar el 30 de març del 2007 amb la constitució de la societat anònima mixta AIGÜES DE TOMOVI, en què l’adjudicatària del 49% corresponent al capital privat va ser AQUALIA, que va ser l’única proposta que es va presentar, amb una concessió per a vint-i-cinc anys.


El procés de licitació i adjudicació va ser recorregut per SOREA i desestimat en primera instància pel Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona (2008). La resolució d’un nou recurs presentat per la mateixa societat davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el 2010, va acordar anul·lar l’adjudicació per no haver-se efectuat la comissió informativa corresponent.

Per tal de resoldre el defecte de procediment i donar compliment a la sentència, el març del 2011, per unanimitat, el Ple de l’Ajuntament va ratificar l’acord d’adjudicació (l’anterior adjudicació l’havia aprovat la Junta de Govern).


Finalment, el TSJC (2014) ha considerat que aquest acord no és suficient i dicta una resolució, que no te apel·lació possible, en el sentit que cal repetir el tràmit de convocatòria del concurs i adjudicació.


A la vista d’aquesta resolució, l’Ajuntament iniciarà el procediment per convocar de nou la licitació del 49% d’Aigües de Tomoví.©2019 Ajuntament del Vendrell