05-29 ple 250En el Ple d'ahir tarda es va aprovar per unanimitat la sol·licitud d'una subvenció a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), per un import de 15.000 euros, destinats a la conservació i el manteniment de les lleres de la riera de la Bisbal i dels torrents que transcorren en la trama urbana del Vendrell.

El pressupost previst per a aquestes actuacions és de 18.750 euros, amb IVA inclòs, i l'Ajuntament n'assumirà el 20% (3.750 euros, amb IVA inclòs).

També es va aprovar per unanimitat la proposta de conveni regulador de la concessió demanial de la finca Santa Maria del Mar de Coma-ruga, que és propietat de la Diputació de Tarragona i en què interactuen la Generalitat de Catalunya (alberg), el Consorci Universitari del Baix Penedès (Escola d'Hostaleria), l'Ajuntament del Vendrell (Pavelló d'Esports i una part de la zona enjardinada que toca al passeig Marítim) i la Universitat Rovira i Virgili (URV). Per simplificar els acords entre la Diputació i els diferents ens, s'ha denunciat el conveni conjunt, en el qual no era la URV, i ara s'establiran convenis bilaterals per agilitzar els possibles canvis que es plantegin. Amb el nou acord, l'Ajuntament del Vendrell es farà càrrec de tota la zona enjardinada que toca el passeig Marítim.

D'altra banda, es van aprovar propostes de modificació de crèdits i la rectificació de l'inventari corresponent a l'exercici 2013, i s'ha assabentat el Ple del compliment de les previsions en matèria de personal eventual en compliment de la nova llei reguladora de les bases del règim local.

Finalment, el govern ha rebutjat la proposta de PxC per tal de dotar el municipi del Vendrell d'una zona de platja lliure on es permeti a les persones que tinguin gos gaudir de la platja amb la seva mascota. El motiu pel qual el govern hi ha votat en contra és que en els criteris i en les condicions mínimes exigibles per a l'obtenció de la Bandera Blava es recull la prohibició d'animals domèstics a les platges, excepte en el cas que es tracti de gossos pigall.©2019 Ajuntament del Vendrell