05-12 rp licitacio enllumenat webA proposta de la Regidoria d'Enllumenat i Eficiència Energètica, la Junta de Govern Local, celebrada el passat dilluns 5 de maig, va aprovar el plec de clàusules que han de regir el contracte del servei energètic i manteniment integral de l'enllumenat públic, del sistema semafòric i dels accessos automatitzats de l'illa de vianants del municipi. Té com a finalitat la prestació d'un servei d'enllumenat públic de qualitat i aconseguir una reducció substancial del consum energètic anual, així com dur a terme el pla d'estalvi per promoure la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic. El termini de durada del contracte és de 14 anys i no podrà ser prorrogat.

El pressupost màxim de la licitació es fixa en la quantitat de 7.652.544,08 euros (sense IVA) per als catorze anys del contracte. L'empresa adjudicatària faria una inversió inicial d'1,5 milions d'euros, en els primers vuit mesos del contracte, en mesures per aconseguir un 30% d'estalvi mínim en el cost del consum energètic anual. Aquest estalvi es destinarà a amortitzar la inversió i a fer rendible l'actuació.

A més, l'empresa adjudicatària també haurà de realitzar tasques associades al manteniment del sistema semafòric i dels accessos automatitzats de l'illa de vianants del centre urbà del municipi.

El regidor d'Enllumenat i Eficiència Energètica, Jaume Escarré, ha declarat que "aquesta licitació es planteja amb un risc
compartit entre l'Ajuntament i l'empresa de serveis energètics, amb l'objectiu d'aconseguir un estalvi energètic i, també, econòmic, el qual es destinarà a amortitzar la inversió de la millora del sistema". L'alcalde del Vendrell, Martí Carnicer, ha explicat que "aquesta inversió d'1,5 milions d'euros serà la més important de la legislatura i la podem fer perquè l'autofinançarem amb l'estalvi de consum energètic".

Quadre de la licitació©2019 Ajuntament del Vendrell