04-04 conveni laCaixa esplais gent gran4 webL'Obra Social "la Caixa" confirma el seu compromís amb la gent gran del Vendrell amb la signatura del conveni amb l'Ajuntament del Vendrell per impulsar i promoure els diferents projectes d'envelliment actiu i saludable.

L'alcalde del Vendrell, Martí Carnicer , els presidents dels esplais de gent gran del Vendrell, Heliodoro Ramirez i Jose Antonio Fernàndez, i el director de l'area de negoci de "la Caixa" al Vendrell, Agustí Xavier Subirats, han signat el conveni de col·laboració, que inclou organitzar la programació del projecte de l'Obra Social "la Caixa" als Casals de Gent Gran del Vendrell.

L'objectiu del nou programa és fomentar la participació activa de les persones grans i fer-les presents en la nostra societat, adaptant-se a la vegada a les seves necessitats actuals. Es cerca fomentar uns hàbits més saludables i contribuir a mantenir-se actiu, tant físicament com mentalment, i oblidar-se així dels mites de l'edat.

Projectes de Formació en Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC):

• Aproximació a les Noves Tecnologies: Taller adreçat a aquelles persones que no han tingut l'oportunitat d'apropar-se a la informàtica. L'objectiu principal és que els participants adquireixin els coneixements essencials, com usuaris, sobre el hardware i el software i que puguin desenvolupar habilitats digitals bàsiques.

• Creació de Projectes digitals I: Taller que pretén fomentar l'aprenentatge de les tecnologies mitjançant l'elaboració d'un projecte, que es defineix segons les inquietuds i motivacions dels participants. En aquest primer nivell els participants aprenen a utilitzar programes d'edició de textos i imatges, sense oblidar els recursos que ofereix Internet per a publicar continguts digitals.

• Creació de Projectes digitals II: L'objectiu principal d'aquest tallers és que els participants dissenyin i desenvolupin un projecte alhora que adquireixin coneixements informàtics. En aquest segon nivell s'aprèn a utilitzar eines de presentació de projectes en format digital.

• Xarxes Socials: En aquest taller, els participants amb uns coneixements bàsics en la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), s'introdueixen en l'ús de les xarxes socials alhora que els ajuda a comprendre per què serveixen i, en conseqüència, decidir com les poden aplicar a la seva vida quotidiana per ampliar i/o millorar les seves possibilitats de comunicació amb l'entorn més proper.

• La Xarxa, en el nostre dia a dia: L'objectiu d'aquest taller és adquirir coneixements en l'ús i comprensió de les eines i aplicacions digitals més representatives.

Projectes de Participació Social i Voluntariat:

• Grans lectors: Participació en tertúlies entorn la lectura d'un llibre escollit especialment per la seva temàtica i dinamitzat per voluntaris.

• Acció local: Desenvolupar un projecte de voluntariat amb les entitats i agents del territori en funció de les necessitats específiques de cada zona. Per exemple, CiberCaixa Solidària amb col·lectius en risc d'exclusió social.

En l'àmbit d'aquests projectes es contempla una formació genèrica en Habilitats socials i promoció de la participació i voluntariat.

• Activitats Intergeneracionals: L'objectiu d'aquestes activitats és promoure les relacions intergeneracionals per apropar les persones de diferents grups d'edat amb l'ànim d'enriquir els vincles i el coneixement mutu, utilitzant les TIC com a eina per a la interacció.

Tallers de Promoció de la Salut i Benestar:

• Despertar amb un somriure: Contribuir al benestar i la salut, amb l'objectiu de donar resposta a les preocupacions que sovint sorgeixen entre les persones grans pel fet de no dormir bé, i amb la voluntat d'informar-les per tenir més coneixement entorn el son i les seves alteracions i oferint estratègies que els ajudin a aconseguir un descans nocturn reparador.

• Actíva't: Dóna a conèixer com funciona el nostre cos, especialment el cervell, i quins són els efectes de l'envelliment posant a l'abast eines per detectar la diferència entre envelliment i malaltia, a més a més, ajuda a entendre la importància de dur una vida activa per a gaudir d'un millor benestar en aquesta etapa de la vida.

• ActivaLaMent: Una plataforma virtual que té com a objectiu estimular les capacitats cognitives per a mantenir la ment activa i incrementar l'autonomia personal. La plataforma es desenvolupa a través de diferents activitats que exerciten sis àrees cognitives principals: atenció i concentració, memòria, processament visual i auditiu, llenguatge i funcions executives. Hi haurà sessions de divulgació de la plataforma entre els usuaris, voluntaris i professionals dels centres.

L'alcalde del Vendrell, Martí Carnicer, ha destacat el pes de "la Caixa" en el món social, ha remarcat que "tots hem de procurar que no el perdi" i ha demanat que "a la mesura que sigui possible, s'incrementi perquè ajuda a millorar la vida en el poble; en aquest cas concret, per donar més suport als esplais de la gent gran del Vendrell a través de le seva Obra Social".


Un ampli programa per a la gent gran a Catalunya

L'Obra Social "la Caixa" desenvolupa el seu Programa de Gent Gran a 205 centres de gent gran propis i en conveni amb les diferents administracions públiques . L'any 2013 van participar 195.093 persones grans en les 5.632 activitats programades, destinades a fomentar un envelliment actiu.

Pel que fa als EspaiCaixa, n'hi han més 200 equipaments informàtics als centres de gent gran de Catalunya, on s'hi imparteix formació en noves tecnologies i també es realitzen diferents accions de voluntariat de gent gran, com ara, activitats intergeneracionals i aules obertes.


 ©2019 Ajuntament del Vendrell