07-03 Memòria EinawEl passat 27 de febrer el regidor d'Ocupació, Kenneth Martínez, va presentar a l'EINA la memòria de l'entitat corresponent a l'any 2013, ressaltant les dades principals del que ha estat l'activitat d'aquest servei municipal al llarg de l'any passat.


En primer lloc, i amb la finalitat de contextualitzar les dades exposades, es va fer una breu valoració del mercat laboral destacant l'evolució a l'alça de l'atur, encara que, per primera vegada des de l'any 2007, el passat mes de gener la xifra d'aturats va ser lleugerament inferior a la del mes precedent (desembre) i a la del mes de gener de l'any 2013, amb 4.687 persones sense feina en el primer mes de 2014.

Com és habitual, l'atur es concentra principalment en la construcció, el comerç, l'hostaleria i les activitats administratives i auxiliars. Una dada que cal assenyalar és que el 46% dels aturats ja fa més d'un any que estan sense feina.
La xifra de contractacions també presenta dades negatives. L'any 2013 la mitjana de contractacions per mes va ser de 516, un 12,1% menys que el 2012. Gairebé el 90% dels contractes van ser temporals i en la seva gran majoria vinculats al sector serveis. Pel que fa a les activitats desenvolupades per l'EINA Servei d'Ocupació, el 2013 hi ha hagut més atenció als usuaris amb tutories de seguiment i ha disminuït l'atenció a nous usuaris. D'altra banda, una de les activitats principals d'aquest servei és la formació subvencionada, que el 2013 ha incrementat la partida econòmica, assignada amb un 14% (192,7 milions), i el nombre d'hores impartides, oferint formació a més de 120 alumnes.

Les ofertes de feina obertes han representat una reducció respecte de l'any 2012, el que està d'acord amb l'evolució del mercat de treball a la comarca.


En l'apartat d'atenció a emprenedors desenvolupat per l'EINA Espai Empresarial, destaca una reducció del nombre de seminaris impartits, però un augment en l'assistència de participants. També es detecta una disminució en l'activitat destinada a l'assessorament a emprenedors, atesa principalment la manca de subvencions, cosa que dificulta l'interès per la creació de nous projectes empresarials.©2019 Ajuntament del Vendrell