02-25 PlewEl ple d'aquest dimarts ha aprovat definitivament, i per unanimitat, l'expedient per declarar Bé d'interès local l'immoble conegut com a "Villa Buenaventura", situat a l'avinguda de la Generalitat número 1 del passeig marítim de Coma-ruga. La casa, d'estil colonial, ja estava inclosa en el pre-catàleg de béns d'interès històric i, atès que hi ha interès dels seus propietaris de dur-hi a terme una activitat del sector de l'hosteleria, l'Ajuntament ha decidit dotar-lo d'un grau de preservació major.

En concret, declarant-lo Bé d'interès local, s'estableixen uns criteris genèrics d'intervenció, es delimita l'entorn de protecció i s'incorpora unes normes d'actuació i condicions d'ús de l'edifici.

D'altra banda, i també per unanimitat, el ple ha donat llum verda al pla específic municipal per a emergències en la Mitja Marató del municipi.

El ple també ha acordat, amb el vist-i-plau de tots els grups polítics, donar suport als actes de commemoració del 150è aniversari de la línia del ferrocarril Tarragona-Martorell organitzats per la secció Filatèlica i Numismàtica de l'Institut d'estudis Penedesencs i previstos pel 2015.

En l'àmbit econòmic, el ple ha aprovat una modificació de l'ordenança fiscal número 8, reguladora de la taxa per a la prestació de serveis amb motiu de la celebració civil de casaments a l'Ajuntament. A les ordenances del 2013, la taxa dels casaments per als ciutadans no empadronats al municipi era de 160 euros, mentre que pels empadronats era de 80. Segons el govern, legalment no és possible continuar fent aquesta distinció, i per això, la taxa del 2014 passarà a ser de 80 euros per a qualsevol ciutadà que es casi de dilluns a divendres, ja estigui o no empadronat al municipi. Els casaments en dissabte tindran una taxa de 165€. El punt ha estat aprovat amb els vots favorables dels partits del govern i el vot en contra de Plataforma per Catalunya.

Un altre dels punts destacats del ple ha estat la proposta d'aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local contra la Ley 27/2013 de 27 de desembre, de Racionalizacion y Sostenibilidad de la Administración Local (RSAL). El punt ha estat aprovat amb els vots de PSC, CiU, JpV i PxC i el vot en contra del PP.

La proposta –consensuada pel consell de Governs Locals de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació de Municipis de Catalunya- pretén posar de manifest com "els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals de finals del S.XX i en aquesta primera dècada del S.XXI, des de l'autonomia local, i s'han convertit en el principal dic de contenció contra la crisi, i el principal espai de resistència, de dignitat, de defensa dels drets de la ciutadania i de generació d'alternatives socials i econòmiques per pal·liar els efectes de la crisi".
La proposta també reprova, en la part expositiva, que "en l'actual context de crisi, de tenir una administració més propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat social, el govern de l'estat espanyol ha aprovat una Llei, la LRSAL, que suposa, de facto, una retallada competencial sense precedents que suposarà un important retrocés, atès que afectarà de ple als serveis que donen els ajuntaments en matèria social".

La Llei LRSAL, segons s'apunta al text de la proposta, "vulnera l'Estatut de Catalunya en matèria d'organització territorial i de règim local, i converteix als ajuntaments en un apèndix de l'estat, i en una instància merament administrativa i sota control en el seu funcionament, vulnerant així l'actual marc basat en el principi d'autonomia local i principi de subsidiarietat, reconegut a la Carta Europea d'Autonomia Local com a criteri de proximitat en l'atribució de competències i d'eficàcia en la redistribució". A tal efecte, el Ple ha acordat iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local contra els articles primer i segon i altres disposicions afectades de la Ley 27/2013.
La sessió de Ple d'aquest dimarts també ha donat llum verda a la moció presentada pels grups municipals del PSC, CiU i JpV en relació al procés per una consulta a Catalunya i que ha estat redactada a partir d'una moció presentada a aquests grups per part de l'Assemblea Nacional Catalana. La moció ha tirat endavant amb 14 vots a favor (PSC, CiU i JpV) i 7 en contra (PP i PxC).

En concret, la moció explica, com a antecedents, que el passat 11 de Setembre una part important dels ciutadans de Catalunya va manifestar el seu desacord amb l'actual articulació de la relació entre Catalunya i Espanya, demanant als responsables polítics un procés que permeti arribar a una nova definició. Recorda també que el 20 d'octubre del 2013, el Ple de l'Ajuntament del Vendrell va aprovar una moció en la que ja manifestava la seva adhesió a la proposta aprovada pel Parlament de Catalunya relativa al Pacte Nacional pel Dret a Decidir presentada per l'expresident del Parlament Joan Rigol. El text també recorda que en data 30 de desembre, el coordinador de l'Assemblea Nacional Catalana del Vendrell es va adreçar als grups municipals de PSC, CiU i ERC de l'Ajuntament del Vendrell demanant què es sotmetés a votació una declaració relativa a la proposta de consulta. La moció aprovada aquest dimarts afegeix que el Parlament de Catalunya, en la sessió del 16 de gener de 2014, ha adoptat la resolució 479 per la qual s'acorda de presentar a la mesa del Congrés dels diputats la proposició de llei orgànica de delegació a la Generalitat de Catalunya de la competència per a autoritzar, convocar i celebrar un referèndum sobre el futur polític de Catalunya. A la vista d'aquests antecedents, el Ple d'aquest dimarts ha acordat manifestar el suport a totes les iniciatives que, com expressió del dret a decidir, facin possible la celebració d'una consulta lliure i democràtica als ciutadans de Catalunya sobre quin ha de ser el nostre futur col•lectiu. També ha aprovat instar al govern central a prendre en consideració, per mitjà dels grups parlamentaris presents al congrés de diputats, la proposta efectuada pel Parlament de Catalunya i a delegar en la Generalitat de Catalunya la competència per efectuar una consulta en el termes que s'expressen.

A més, el ple afirma la voluntat de, un cop s'hagin acordat els mecanismes legals que corresponguin per la celebració de la consulta, col·laborar en allò que sigui de la competència municipal i s'assegura que l'Ajuntament treballarà, en el marc de les seves facultats, per tal de fer possible la màxima participació, difusió i corresponsabilitat de tota la ciutadania en del procés democràtic endegat a Catalunya.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell