02-05 zona escolar webAquest dilluns dia 3 de febrer s'ha publicat al DOGC la Resolució ENS/166/2014, de 16 de gener, que aprova l'adscripció dels centres educatius públics de primària als centres de secundària del Vendrell.

L'adscripció aprovada estableix la següent distribució:
-INS Mediterrània: escoles Àngel Guimerà i La Parellada de Santa Oliva.
-INS Andreu Nin: escoles Àngels Garriga, Pla de Mar i Els Secallets.
-INS Baix Penedès: escoles Pau Casals, Teresina Martorell i Marta Mata.

Les adscripcions són el mecanisme que estableix la Llei d'Educació de Catalunya (LEC, 12/2009) per ordenar el procés d'escolarització i facilitar la continuïtat educativa. La problemàtica existent al Vendrell amb les preinscripcions de primer de l'ESO, amb una demanda molt desigual entre els tres instituts de secundària del municipi, va portar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, administració competent en aquesta matèria, a treballar per aconseguir una proposta d'adscripcions consensuada entre tota la comunitat educativa.

En aquesta proposta, tal com estableix la normativa, es van tenir en compte els criteris següents: 1) el nombre d'alumnes de les escoles adscrites han de cobrir el nombre de places de l'institut, 2) la distància entre els centres adscrits i 3) equilibrar les diferències socioeconòmiques de l'alumnat. El resultat d'aquestes adscripcions han de donar instituts que continguin tota la diversitat i pluralitat del Vendrell.

Les adscripcions donen als alumnes de sisè de primària de cada una des les escoles una reserva de plaça en un dels tres instituts del municipi. Aquelles famílies o alumnes que optin per un institut diferent, ho podran fer en funció dels punts de la baremació i un sorteig per a les places lliures. Igualment, en el cas que hi hagi germans que es puguin veure afectats per aquesta adscripció, si així ho demana la família, es prioritzarà l'agrupament dels germans en un mateix centre.

Finalment, les adscripcions pretenen donar major continuïtat als grups de primària, facilitant que puguin continuar en un mateix institut, i una més gran coordinació entre les escoles i els instituts per millorar els resultats educatius. D'aquesta manera, es pretén també lluitar contra el fracàs escolar i aconseguir una millora dels resultats en les proves avaluadores, que són un dels principals problemes educatius del municipi.

Per informar de totes aquestes novetats i coincidint amb l'inici del procés de preinscripcions per al curs 2014-2015, el Seminari de Coordinació Primària a Secundària del Vendrell realitzarà properament una campanya informativa, amb reunions a les escoles, una trobada general entre les famílies, l'administració educativa i les direccions dels tres instituts, i jornades de portes obertes als instituts del Vendrell.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell