12-30 PlewEl pressupost consolidat del 2014 és de 49,16 milions d'euros, un import lleugerament inferior al del 2013, que va ser de 49,40 milions d'euros. L'aprovació inicial s'ha fet avui en una sessió extraordinària de ple i ha comptat amb 14 vots a favor (PSC, CiU, PP i JpV) i 5 en contra de Plataforma per Catalunya (PxC).

 

Segons l'alcalde del Vendrell, Martí Carnicer, es tracta d'un pressupost equilibrat que, d'una banda, permet continuar la tasca iniciada amb l'elaboració del Pla d'Ajust, amb unes polítiques d'estalvi que estan funcionant correctament, que permeten mantenir serveis i fer front a les necessitats socials, i que, d'altra banda, permet avançar en la recuperació econòmica de l'Ajuntament.

Com a novetats més importants en el contingut del pressupost en destaca la consolidació dels pressupostos de les societats El Vendrell Esports i Lleure i DUSAM dins dels pressupostos generals i del Patronat d'Esports. Així mateix, s'hi veu reflectit l'increment de les dotacions del contracte de recollida d'escombraries (+5%) per millorar la neteja dels carrers i del pressupost de Serveis Socials (+10%) per atendre necessitats creixents. En el pressupost del 2014 també destaca la unificació dels contractes de neteja, manteniment d'edificis i telefonia de tot l'Ajuntament, que busca assolir una millor eficiència en les despeses i un millor resultat. Així mateix, el pressupost per l'any vinent preveu les millores derivades d'un proper concurs del contracte d'enllumenat, que es convocarà durant el primer trimestre de l'any vinent, i que permetrà un estalvi important del consum d'energia elèctrica.

Segons l'alcalde, Martí Carnicer, en el pressupost del 2014 continuen les principals línies fixades des de l'inici de l'actual legislatura en matèria d'hisenda municipal. D'una banda, la reducció de la despesa corrent, que baixa 700.000 euros en relació a l'any passat. L'esforç en aquest sentit també es posa de relleu quan es constata que les despeses no financeres en relació al 2010 s'han reduït en un 23%. D'altra banda, l'altra gran criteri financer bàsic que manté el pressupost del 2014 és la reducció del deute. Sobre aquest segon objectiu, cal puntualitzar que, des del principi del mandat fins ara, s'ha multiplicat per quatre la capacitat de retorn del deute, amb la qual cosa aquest ha anat baixant considerablement. Així, el deute viu a inici de l'exercici 2014 és de 85,1 milions d'euros, amb la previsió que a final de l'exercici sigui de 78,2 milions d'euros, 6,9 milions menys del deute viu al final del 2013. D'aquesta manera, es compleixen les mesures fixades en aquest sentit en el Pla d'Ajust.

L'alcalde ha ressaltat que seguint aquest ritme d'amortització en menys de quatre anys l'Ajuntament es podria situar per sota de la ràtio legal del deute viu, que l'Estat fixa en el 110%. Una dada, que segons Carnicer, és important perquè la llei obliga als ajuntaments a situar-se per sota d'aquest límit en el termini màxim de 5 anys i l'Ajuntament del Vendrell ho podrà fer abans, podent tornar a programar inversions també abans del previst.

Pel que fa a l'estalvi net del pressupost del 2014, resultant de la diferència entre l'ingrés i la despesa corrent, se situa en 7,64 milions d'euros, quan al 2013 la xifra va ser de 6,96 milions d'euros. Aquests gairebé 7 milions d'estalvi net es destinen, únicament, a amortitzar deute financer i a finançar algunes inversions de continuïtat.

S'ha de ressaltar també que el del 2014 és un pressupost més auster que el de l'any 2013 i això es veu reflectit en la reducció de la despesa de tots els departaments de l'Ajuntament, excepte en el de Serveis Socials, que per fer front a les conseqüències de la crisi que pateixen moltes famílies del Vendrell, s'augmenta en un 10% respecte al pressupost del 2013.

L'alcalde ha excusat les absències al ple dels regidors Joan Maria Diu i Sergi Teruel (CiU).

 

Més informació:  Quadres resum Pressupost 2014©2019 Ajuntament del Vendrell