L'EINA informa de la concessió per part del SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya) de subvencions per a la realització del programa mixt "Treball i Formació" adreçat a persones aturades, prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi.

S'entén per persones aturades aquelles persones inscrites en l' Oficina de Treball com a demandants d'ocupació no ocupades en la data immediatament anterior a la presentació de la corresponent oferta de treball. Dins del col·lectiu prioritari, els participants hauran d'haver exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi sense nous drets a percebre'ls en la data de selecció.

El total de contractes destinats als diferents projectes, per un import de 164 mil euros, permetrà la contractació de 18 persones durant un període de sis mesos, les quals estaran assignades a diferents regidories i destinades a activitats de diferent qualificació, descrites en cada un dels projectes aprovats.
Les persones interessades poden dirigir-se a L'EINA (Camí Reial, 13-17) per sol·licitar-ne informació detallada o bé posar-s'hi en contacte mitjançant el número gratuït 900 33 88 33.©2019 Ajuntament del Vendrell