L'Institut Nacional d'Estadística, regularment, es trasllada als municipis per a fer enquestes a la població.Properament un agent de l'INE, degudament acreditat, es traslladarà al Vendrell per fer l'enquesta mostreig a famílies del Districte 03 Secció 005, escollides aleatòriament.

Aquesta zona comprèn els carrers Benvingut Socias, Via dels Països Catalans i Vallespir i part dels carrers Baix Penedès, Castellers, Josep Maria de Segarra, avinguda del Tancat de la Plana, Transversal i Roquetes.

Abans de la visita de l'agent, l'INE envia una carta informativa al domicili, amb les dades d'un telèfon de contacte.

Per tant, per confirmar que la persona que es presenta al domicili és enquestador de l'INE, cal que s'identifiqui amb la documentació que l'acrediten com a agent de l'INE.©2019 Ajuntament del Vendrell