11-18_laboratori_webEl regidor d'Aigües de l'Ajuntament del Vendrell i president d'Aigües de Tomoví, Jaume Escarré, informa que l'aigua del Vendrell està sotmesa a un estricte control de qualitat, d'acord a la normativa sanitària vigent, complint estrictament amb els requisits establerts en el RD 140/2003, que marca els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà.

"A més- explica Escarré-, es segueix un protocol d'autocontrol i gestió de l'abastament segons aquest Reial Decret visat per l'Autoritat Sanitària. Per això, Aigües de Tomoví es sotmet constantment a la inspecció del Programa de Vigilància i Control a Gestors d'Aigua de Consum Humà per part de l'Autoritat Sanitària".

D'aquesta manera, el regidor vol desmentir els recents rumors que qüestionen la qualitat de l'aigua de la xarxa municipal i detalla que "al llarg de l'any es realitzen prop de 8.000 determinacions analítiques de l'aigua, en les que s'han controlat un total de 91 paràmetres, tant fisicoquímics com microbiològics".

 

Els controls analítics necessaris per garantir la qualitat de l'aigua del municipi es fan al laboratori que l'empresa té al Vendrell, que compta amb la certificació ISO 9001 i al laboratori de Lleida d'Aqualia, que compta amb l'acreditació UNE-EN ISO IEC 17025. Diàriament es realitzen anàlisis de l'aigua de les diferents captacions, control del tractament de desinfecció, aigua de sortida dels dipòsits i aigua de la xarxa de subministrament prenent mostres dels diferents punts del municipi.

A més, als dipòsits d'aigua es realitzen tractaments de desinfecció automàtics mitjançant la dosificació d'hipoclorit sòdic (clor) de qualitat alimentària amb compliment de tots els requeriments sanitaris.

D'altra banda, l'aigua procedent del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT), ja ve tractada i controlada per aquest consorci, qui també s'encarrega de mantenir els dipòsits amb un nivell d'aigua adequat per assegurar el subministrament a la xarxa de distribució.

 

Controls de l'aigua a les escoles

Des de la Regidoria d'Educació s'informa que, seguint la normativa vigent de manteniment d'edificis públics que disposen de dipòsit d'aigua, com és el cas de la majoria de les escoles del Vendrell, s'estan duent a terme de forma periòdica controls analítics i quan cal es fan actuacions de prevenció contra la legionel·la. Quan es fan aquestes actuacions es recomana no beure aigua de l'aixeta pels productes químics que s'utilitzen per fer aquest tractament preventiu. En qualsevol cas, és l'escola la que informa les famílies sobre les mesures que s'han de prendre si es fa una actuació d'aquest tipus.©2019 Ajuntament del Vendrell