10-10_signatura_coveni_CIT_web
L'alcalde, Martí Carnicer, i el president del Centre d'Iniciatives i Turisme (CIT), Magí Mateu, han signat un conveni de 20.000 euros, aportats pel Patronat Municipal de Turisme, i un conveni de 30.200 euros, aportats pel Patronat Municipal de Promoció Econòmica, corresponents a l'exercici del 2013.

El conveni del Patronat de Turisme inclou el lloguer de l'espai del CIT destinat a atendre les persones que sol·licitin informació turística i exposar diferents materials turístics i a la contractació d'una persona que desenvolupa tasques d'informador turístic. I el conveni del Promoció Econòmica és en concepte de cofinançament del projecte de dinamització comercial del CIT.
Aquests convenis demostren la voluntat de l'Ajuntament del Vendrell i del CIT per promocionar l'oferta turística del Vendrell i per dinamitzar el comerç del municipi. Tant l'alcalde com el president del CIT han coincidit a l'hora de valorar molt positivament aquesta col·laboració, ja que és una bona manera d'optimitzar els recursos, sobretot en els moments de dificultat econòmica actual.


©2019 Ajuntament del Vendrell