10-08_jaume_domingoL'Ajuntament del Vendrell està treballant en la recuperació d'una part dels serveis de neteja viària i de recollida de residus per al proper any 2014.

Aquest increment dels serveis, segons Jaume Domingo, és possible gràcies a dos fets, "per la feina feta aquests dos darreres anys en el pla econòmic financer de l'Ajuntament i per l'acompliment del full de ruta que es va marcar la Regidoria de Gestió de Residus i Neteja viària.

Segons Domingo, el pla econòmic financer que està portant a terme l'equip de govern de l'Ajuntament té un plantejament rigorós i a quatre anys vista, cosa que fa possible que els serveis, a poc a poc, es vagin equilibrant i això fa possible una planificació més acurada.
En aquest sentit, els dos primers anys de legislatura ja s'ha fet un feina molt important d'equilibri econòmic entre el cost dels serveis i els ingressos reals. Per Jaume Domingo, "la neteja viària i la gestió de residus han estat un exponent clar de les dificultats que això ha suposat pel conjunt de l'ajuntament".

Segons la Regidoria, la neteja viària està patint clarament la manca de finançament municipal. Domingo ha recordat que "la neteja viària es paga dels ingressos generals de l'Ajuntament i en aquests moments la prioritat més important és la despesa social".

Tot i això, per al 2014 la Regidoria té previst augmentar el servei i afrontar conjuntament amb les associacions de veïns una racionalització. Segons el regidor, "les associacions de veïns són una peça clau per definir les prioritats de neteja de cada barri. Des de la Regidoria volem explicar el servei que tenim disponible i entre tots hem de definir la seva aplicació als carrers".

 

Aquesta entesa està previst que es produeixi en el marc del Consell per la Convivència mitjançant el programa ENDREÇA. Per Jaume Domingo, "és molt important aquest espai de participació ciutadana, bàsicament per dues coses: facilitar tota la informació disponible i fer possible que les decisions siguin compartides entre la societat civil i l'administració".

Pel que fa a la recollida i eliminació de residus, el full de ruta de la Regidoria establia tres objectius importants: equilibrar els cost de la taxa a la mitjana de municipis de l'entorn del Vendrell, adequar els serveis al cost de la taxa i millorar el reciclatge per apropar-lo a la mitjana de Catalunya.

Per Domingo, s'està treballant de manera decidida en l'assoliment d'aquests objectius segons la planificació feta fins al final de legislatura, el 2015. "El govern municipal va acordar que l'adequació de la taxa de recollida i eliminació de residus es fes de manera esglaonada durant tota la legislatura i això és el que estem fent i acomplint. El full de ruta preveu que, al 2015, cada família del Vendrell pagui una taxa mitjana de 33 cèntims diaris per la recollida i la eliminació dels residus que genera".

En aquesta línia, l'Ajuntament del Vendrell ja ha fet una mesura important d'estalvi en la eliminació de residus.

Gràcies a l'acord de molt ajuntaments de la comarca de treballar mancomunadament, el residus ja no van directament a cap abocador. Els residus del Vendrell i els que gestiona el Consell Comarcal es porten a una planta de triatge, la qual cosa, segons Domingo, suposa "una millora mediambiental molt important i una rebaixa també molt important del cos d'eliminació".

Domingo també confirma que poder mantenir la taxa a 33 cèntims diaris per família o "una petita reducció d'aquest import també dependrà del nivell de reciclatge del Vendrell".
Per la Regidoria, "cal assumir que en aquests moments el Vendrell no és un exemple de reciclatge i que el nostre repte de futur es aproximar-nos a la mitjana de Catalunya. Aquest és un repte clar de tota la ciutadania i de l'Ajuntament".

En aquest sentit, l'Ajuntament ja ha fet un primer pas. A final d'aquest 2013, s'han canviat tots els contenidors de reciclatge i s'han agrupat en illes per facilitar-ne l'ús.

Jaume Domingo afirma que "el canvi de contenidors no ha suposat cap increment de cost nou per a l'Ajuntament, tot el contrari, el fet que tots els ajuntaments que treballem conjuntament en el si de Consell Comarcal hàgim establert el mateix sistema de recollida fa que aquest sigui més eficient i per tant més econòmic".

Des de la Regidoria s'ha ha tornat a insistir en la millora del reciclatge i que tota la ciutadania rebutgi de manera activa aquelles actituds que comporten embrutar els carrers per manca de civisme, com ara els excrements dels gossos, menjar deixant les restes a terra o llençar xiclets, burilles i papers als carrers.

Per últim, Jaume Domingo, ha volgut agrair públicament la feina que està fent el personal de neteja i recollida de residus. "Som conscients de l'esforç que estan duent a terme en una situació complicada amb moltíssima professionalitat i responsabilitat".

 ©2019 Ajuntament del Vendrell