09-26_Ple_wEn el ple extraordinari d'aquest dijous s'ha aprovat la revisió del Pla d'Ajust en relació amb el Reial Decret Llei 8/2013 de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de recolzament a entitats locals amb problemes financers, gràcies a la qual l'Ajuntament podrà fer front al deute a proveïdors a data de 31 de maig de 2013, per un import de 5,4 milions d'euros.

En concret, s'abonaran 1.392 factures que afecten a 168 proveïdors.

En el marc d'aquesta mesura el Ministeri d'Hisenda pagarà a l'Ajuntament del Vendrell 2,2 milions d'euros corresponents a una part del deute de la Generalitat de Catalunya amb el nostre ajuntament. El govern espera que, d'acord amb les declaracions efectuades recentment per la vicepresidenta del govern de Catalunya, abans de final d'any es pugui percebre una part important de la resta d'imports pendents, fins arribar al total de més de 5 milions que és l'import que ja està justificat i que encara no s'ha percebut.

La compensació entre ambdues quantitats, 3.2 milions d'euros, es formalitzarà amb una operació de crèdit que l'Ajuntament retornarà en 10 anys, dos de carència i vuit d'amortització, en les mateixes condicions que l'anterior pla d'ajust.

Per aprovar aquests propostes el ple s'ha fet de forma extraordinària i urgent i complir així el calendari marcat pel Ministeri d'Hisenda per a la tramitació d'aquesta nova línia de crèdit.

Des del govern municipal es valora positivament el fet d'acollir-se a aquesta nova línia de crèdit del govern central perquè ajudarà a reactivar l'economia local i millorarà la tresoreria municipal per poder establir un termini de pagament de factures d'entre 60 i 90 dies. També s'ha explicat que l'aprovació d'aquesta revisió del Pla d'Ajust no suposarà cap modificació en els ajustos pressupostaris i fiscals que ja s'estan aplicant per complir les condicions del retorn del crèdit aprovat l'any 2012.

La revisió del Pla d'Ajust s'ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de PSC, CiU, JpV i PP i el vot en contra de PxC. A la sessió s'ha excusat l'absència dels regidors Jaume Domingo (CiU), Elisabet Rodríguez (PP) i Anabel Nieto (PxC).©2019 Ajuntament del Vendrell